I ten největší filosof se často nějaké blbosti neubrání.
-- HašekHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to Help, or Help version history

At line 1 added 2 lines.
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Ucitele}]
At line 3 changed 1 line.
[{TableOfContents title='Obsah'}]
%%(background-color: #EDF3FE; padding: 15px;)
!!Obsah
At line 8 added 14 lines.
[Formátování textu|Help_TextFormatting]\\
[Vkládání obrázků|Help_Images]\\
[Nadpisy|Help_Headings]\\
[Seznamy|Help_Lists]\\
[Tabulky|Help_Tables]\\
[Použití více sloupců|Help_MultiColumn]\\
[Psaní vzorců|Help_Equations]\\
[Hezké rámečky|Help_NiceFrames]\\
[Různé|Help_Misc]\\
[Použití fulltextového prohledávání|Help_Search]\\
[Uživatelská autorizace|Help_Authorization]\\
[Zvýraznění syntaxe kódu|Help_ColorCodePlugin]
/%
At line 7 removed 31 lines.
!!Přidání nové stránky a hypertextové odkazy
Klasickým a preferovaným způsobem je vytvořit někde na vhodném místě ve stávající struktuře stránek hypertextový odkaz na novou wiki stránku.
{{{
[Text odkazu|NazevStranky]
}}}
Poté na tento odkaz (zatím prázdný) kliknout a vložit samotný obsah stránky. Pro název stránky prosím nepoužívejte mezery, háčky a čárky. Nejlépe víceslovné názvy, každé slovo začíná velkým písmenem (tzv. velbloudí způsob zápisu).
Pokud již stránka existuje, vznikne interní odkaz na wiki stránku. Odkazy na externí webové stránky se vytváří pomocí stejné konvence. Např. odkaz na http://www.google.com se napíše takto
{{{
[vyhledávač|http://www.google.com]
}}}
který funguje takto: [vyhledávač|http://www.google.com]
!!Editace levého menu
Na webovém prohlížeči můžeme rozlišit tři stránky, ze kterých se pohled skládá
[{Table
| [Nadpis s hlavičkou|MottoPage] |<
| [levé menu|LeftMenu] | Hlavní plocha
| [patička levého menu|LeftMenuFooter] |^
}]
Pro editaci jednotlivých částí, klikněte na odkaz. Po otevření na hlavní ploše potom klikněte na dolní nápis ''Upravit stránku'', a můžete editovat.
At line 44 removed 21 lines.
!!Mezery
Pro účely formátování jsou občas dobré "nepřerušitelné mezery". Pro to je připravený Nbsp plugin.
Použití:
{{{
text před mezerou [{nbsp count=20}] a text po mezeře
}}}
text před mezerou [{nbsp count=20}] a text po mezeře
rovněž je dobré dávat
{{{ [{nbsp}] }}}
do prázdných buněk tabulek. Vypadají potom lépe především v IE.
At line 73 changed 1 line.
!!Speciální znaky
[{InsertPage page='Help_Misc'}]
At line 75 changed 1 line.
Pokud potřebujete některý z těchto znaků, pak jej použijte metodou copy/paste.
[{InsertPage page='Help_Search'}]
At line 77 changed 9 lines.
|À Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ă Ą Ǎ Ǽ Ç Ć Ĉ Ċ Č Ď Đ þ È É Ê Ë Ē Ĕ Ė Ę Ě Ĝ Ğ Ġ Ģ
|à á â ã ä å æ ā ă ą ǎ ǽ ç ć ĉ ċ č ď đ Þ è é ê ë ē ĕ ė ę ě ĝ ğ ġ ģ
|Ì Í Î Ï Ĩ Ī Ĭ Į İ Ǐ – IJ Ĵ Ķ – Ĥ Ħ Ĺ Ļ Ľ Ŀ Ł – Ñ Ń Ņ Ň Ŋ
|ì í î ï ĩ ī ĭ į i ǐ ı ij ĵ ķ ĸ ĥ ħ ĺ ļ ľ ŀ ł – ñ ń ņ ň ʼn ŋ
|Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ō Ŏ Ő Œ Ơ Ǒ Ǿ – Ŕ Ŗ Ř Ś Ŝ Ş Š – Ţ Ť Ŧ Ù Ú Û Ü Ũ Ū Ŭ Ů
|ò ó ô õ ö ø ō ŏ ő œ ơ ǒ ǿ – ŕ ŗ ř ś ŝ ş š ß ţ ť ŧ ù ú û ü ũ ū ŭ ů
|Ű Ų Ǔ Ǖ Ǘ Ǚ Ǜ Ŵ Ẁ Ẃ Ẅ Ý Ŷ Ÿ Ź Ż Ž ± ≈ ≠ ≡ ≤ ≥ × ÷ ∙ ∞ ∩ ∂ ∆ ∏ ∑
|ű ų ǔ ǖ ǘ ǚ ǜ ŵ ẁ ẃ ẅ ý ŷ ÿ ź ż ž ← ↑ → ↓ ↔ ↕ « » ‹ › ¡ ¿ † ‡ • °
|♀♂ ™ © ® ¼½¾ € $ £ ¥ µ Ω §
[{InsertPage page='Help_Authorization'}]
At line 44 added 1 line.
[{InsertPage page='Help_ColorCodePlugin'}]
At line 88 changed 17 lines.
|α |β |γ |ν |ξ |Ξ
|γ |Γ |δ |Δ |π |Π
|ε |ρ | |ζ |σ |Σ
|η |τ | |θ |Θ |υ
|ι |φ |Φ |κ |χ |
|λ |Λ |ψ |Ψ |μ |ω
|Ω |ς
[{InsertPage page='HelpSearch'}]
!!Vlastnosti nových verzí JSPWiki
[Změny verze 2.4 oproti verzi 2.2|MigraceNaVer2_4]
[Nové vlastnosti JSPWiki 2.4.100 a 2.4.71|MigraceNaVer2_4_71]
[{InsertPage page='Help_Kalendar'}]
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-80) byla změněna 21:46 19.04.2008 uživatelem xkrumpha.