Co oko nevidí, to srdce nebolí.
-- arabské příslovíHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to Help_Authorization, or Help_Authorization version history

At line 1 added 2 lines.
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Ucitele}]
At line 3 changed 1 line.
PowerWiki přejímá autorizační koncept JSPWiki, který je založen na modelu pomocí bezpečnostních entit jako jsou ''uživatel'', ''role'' a ''uživatelská skupina''. Pomocí tohoto modelu si může každý wiki autor omezit, __kdo__ (uživatelé, skupiny) se smí provádět __jaké aktivity__ (náhled, editace) nad jeho stránkou. Nejprve je potřeba popsat zmíněné entity.
PowerWiki přejímá autorizační koncept JSPWiki, který je založen na modelu pomocí bezpečnostních entit jako jsou ''uživatel'', ''role'' a ''uživatelská skupina''. Pomocí tohoto modelu si může každý wiki autor omezit, __kdo__ (uživatelé, skupiny) smí provádět __jaké aktivity__ (náhled, editace) nad jeho stránkou. Nejprve je potřeba popsat zmíněné entity.
At line 20 changed 1 line.
|mazat stránky | | | | x
|mazat stránky a přílohy | | | x | x
At line 28 changed 1 line.
V levém sloupci Tabulky 1 je seznam všech možných aktivit. V záložkách ve spodní části obrazovky jsou odkazy na tyto aktivity, viditelné pouze když jsou povolené. Pokud chcete editovat stránku, je potřeba se nejdříve přihlásit, a poté bude viditelná např. akce __Upravit stránku__. Práva na aktivitami nad stránkou pro ostatní autor zadává pomocí speciálního ACL (access control lists) tagu.
V levém sloupci Tabulky 1 je seznam všech možných aktivit. V záložkách ve spodní části obrazovky jsou odkazy na tyto aktivity, viditelné pouze když jsou povolené. Pokud chcete editovat stránku, je potřeba se nejdříve přihlásit, a poté bude viditelná např. akce __Editovat stránku__. Práva na aktivitami nad stránkou pro ostatní autor zadává pomocí speciálního ACL (access control lists) tagu.
At line 40 changed 1 line.
* "Akce" jsou "view", "edit", "upload" a "comment"
* "Akce" jsou "view", "edit", "upload", "comment" a "delete"
At line 76 added 7 lines.
!Implicitní povolení
V rámci zachování logiky akcí v ACL jsou některá práva nastavena automaticky (silnější práva povolí slabší).
* právo "edit" implikuje "view" a "comment"
* právo "upload" implikuje "view"
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-7) byla změněna 11:38 21.11.2008 uživatelem xkrumpha.