Když se žena dvakrát denně nepomiluje, znamená to, že si dost nehledí svých darů, a je to pro nebe stejná urážka, jako když se věřící zapomene ráno a večer pomodlit.
-- Chevallier G.Hlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to LTMathDemoStranka, or LTMathDemoStranka version history

At line 167 added 6 lines.
[{LTMath
\sum_{n=0}^N g_n(x) = \sum\nolimits_{n=0}^N g_n(x) =
\int_a^b f(x) \,\mbox{d}x = \int\limits_a^b f(x) \,\mbox{d}x =
\oint_c^d F(z) \,\mbox{d}z }]
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-11) byla změněna 22:29 05.02.2008 uživatelem xkrumpha.