Kdo mne nazývá géniem, tomu bych nejraději dal pohlavek.
-- LessingHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to Math5, or Math5 version history

At line 1 changed 1 line.
[{ColorTitle
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit,upload Trusted}]
[{ColorTitle bgcolor='#F6931B'
At line 6 added 2 lines.
%%(text-align: right)
[Předchozí|Math4] [Další|Math6] [Obsah|Math]%%
At line 5 removed 2 lines.
[Předchozí|Math3] [Další|Math4] [Obsah|Math]%%
At line 15 added 32 lines.
Vidíme, že v proměnné __x__ není zatím nic, což má jistou logiku: ze třech kořenů nelze rozhodnout, který do __x__ dosadit, nebo které z posledních řešení dosadit.
Výstupem příkazu __Solve__ je __List__; jednotlivé prvky onoho __List__u jsou "__replacement rules__", česky pravidla náhrady, záměny. Neuděláme velkou chybu, když je budeme číst "nahraď" nebo "dosaď". Napíši-li:
[{nbsp count='5'}][Math5/index_gr_9.gif]\\
[{nbsp count='5'}][Math5/index_gr_10.gif]\\
mohu tedy přečíst výsledek: "nahraď __x__ jedničkou", nebo "dosaď za __x__ jedničku". Jak dostaneme do __x__ zvolený kořen-jedničku?
[{nbsp count='5'}][Math5/index_gr_11.gif]\\
[{nbsp count='5'}][Math5/index_gr_12.gif]\\
A přesvědčíme se, že proměnná __x__ má opravdu hodnotu -1:
[{nbsp count='5'}][Math5/index_gr_13.gif]\\
[{nbsp count='5'}][Math5/index_gr_14.gif]\\
[{nbsp count='5'}][Math5/index_gr_15.gif]\\
Co znamená "lomeno tečka", čili __/.__ ? Zeptejme se M.
[{nbsp count='5'}][Math5/index_gr_16.gif]\\
[{nbsp count='5'}][Math5/index_gr_17.gif]\\
Tedy __/.__ aplikuje pravidla za tečkou na výraz před lomítkem. Například:
[{nbsp count='5'}][Math5/index_gr_18.gif]\\
[{nbsp count='5'}][Math5/index_gr_19.gif]\\
Transformační pravidla budeme často používat a proto je dobré si je procvičit individuálně.\\
[5.notebook|Math5/zacmath5.nb]
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-11) byla změněna 15:49 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.