Psaní vzorců

Pro podporu matematických vzorců je v PowerWiki instalován plugin LTMath, který renderuje zadaný výraz ve formátu typografického systému LaTeX na obrázek ve formátu PNG.

použití:

[{LTMath

\int\frac{x^2}{y^2}\,dx
}]

nebo ekvivalentní zápis

[{LTMath latex='\\int\\frac{x^2}{y^2}\\,dx'}]

vysází

LaTeXové matematické symboly jsou uvedeny např. zde. Jaké "divočiny" je možné dělat pomocí tohoto pluginu ilustruje demo stránka LTMath pluginu.

Parametry

Pomocí parametru bgcolor můžeme změnit barvu pozadí vzorce, pomocí parametru fgcolor barvu textu. Technicky je přípustná jakákoliv kombinace obou parametrů. Barva se určuje pomocí procentuálního RGB zápisu v šestnáctkové soustavě '#RRGGBB'.

Příklady použití

[{LTMath bgcolor='#ffd700' latex='\\int\\frac{x^2}{y^2}\\,dx'}]

vysází

[{LTMath fgcolor='#ffd700' latex='\\int\\frac{x^2}{y^2}\\,dx'}]

vysází

Další příklady barev jsou v následující tabulce:

Barva Jméno Příklad pozadí Příklad textu
#00FFFF azurová
#0000FF základní modrá
#FF00FF purpurová
#808080 šedá
#008000 základní zelená
#00FF00 světlá, neonová zelená
#000080 tmavá, námořnická modř
#808000 olivová, špinavě zelenožlutá
#800080 fialová
#800000 tmavě červená
#FF0000 základní červená
#C0C0C0 stříbrná
#008080 modrozelená
#FFFFFF bílá
#FFFF00 základní žlutá