Použití fulltextového prohledávání

PowerWiki (JSPWiki engine) obsahuje vynikající prohledávací knihovnu Apache Lucene, která umožňuje flexibilní zadání dotazů. Vyhledávání není case-sensitive, nezáleží na velikosti písmen, základní syntaxe je popsána v příkladech v následující tabulce.

příklad použití popis
výuka najde stránky, které obsahují slovo výuka
výuka elektroenergetiky najde stránky, které obsahují slovo výuka a zároveň elektroenergetiky
výuka AND elektroenergetiky najde stránky, které obsahují slovo výuka a zároveň elektroenergetiky
výuka OR elektroenergetiky najde stránky, které obsahují slovo výuka nebo elektroenergetiky nebo obě
výuka -elektroenergetiky najde stránky, které obsahují slovo výuka a neobsahují elektroenergetiky
"výuka elektroenergetiky" najde stránky, které obsahují sousloví výuka elektroenergetiky
+(dioda OR tranzistor) -transformátor najde stránky, které obsahují alespoň jedno ze slov dioda nebo tranzistor a zároveň neobsahují slovo transformátor
reaktor? najde stránky obsahující slova reaktory, reaktorů a podobně. (náhrada jednoho znaku)
trans* najde stránky obsahující slova transformátor, transformace, transfer a podobně. (náhrada části slova)

Prohledávanou doménu je možné omezit následujícími prefixy dotazů:

syntaxe popis příklad použití
author:term najde stránky změněné autorem term author:~JohnFoo
attachment:term najde stránky se jménem přílohy term attachment:brushed*
name:term najde stránky které se jmenují term name:Main
content:term najde stránky s obsahem term content:jspwiki

Více detailnějších informací je možné najít přímo na stránce nápovědy Apache Lucene.