Mathematica ®

Výuka software Mathematica

Školení Mathematica

Začínáme s Mathematica-ou:

Download zacmath.doc.zip(info)

Začínáme s Mathematica-ou II:

Download 2zacmath.doc.zip(info)

Mathematica v elektrotepelné technice:

Nejlepší studentské práce v Mathematice:

Literatura:
[1] Stephen Wolfram: The MATHEMATICA ® Book

Přílohy

2zacmath.zip Info on 2zacmath.zip 125116 bytes
KurzMathematica6_2_2008.zip Info on KurzMathematica6_2_2008.zip 27054 bytes
zacmath.zip Info on zacmath.zip 260573 bytes