Zpět na hlavní stránku

Operace Grad, Div, Rot

Nabla reprezentuje generalizaci jednodimenzionální operace gradientu. Použitím formalismu je možné vyjádřit operace divergence, rotace a Laplaceova operátoru.

Pro vektorové označení v kartézských souřadnicích je


Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki