Zpět na hlavní stránku

Přenos tepla prouděním (konvekce)

Příbuzné pojmy

Přenos tepla prouděním je založen na transportu tepla pomocí proudící kapaliny.

Newtonův zákon

kde
je součinitel přestupu tepla
je teplota povrchu pevné látky
je teplota proudící kapaliny (plynu)

Hodnotu součinitele přestupu tepla lze získat pomocí empirických vztahů, odvozených z výsledků experimentálních měření. Závislosti se uvádějí ve formě vzorců obsahujících podobnostní kritéria.

  • přirozená konvekce
  • nucená konvekce

Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki