Zpět na hlavní stránku

Sdílení tepla

Příbuzné pojmy

Sdílení tepla je fyzikální děj, při kterém dochází k přenosu tepelné energie mezi termodynamickými systémy způsobenému rozdílem teplot. Může probíhat několika odlišnými fyzikální způsoby:

Počáteční podmínka

Počáteční podmínka charakterizuje rozložení teploty v tělese na počátku procesu, tj. v čase .

Okrajové podmínky

  • okrajová podmínka I. druhu - Dirichletova

Je zadána teplota povrchu tělesa Ts jako funkce času.

  • okrajová podmínka II. druhu - Neumannova

Je zadána hustota tepelného toku na povrchu tělesa jako funkce času.

  • okrajová podmínka III. druhu - Fourierova

Tepelný tok vedením na povrchu tělesa je roven tepelnému toku konvekcí, neboli


Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki