Zpět na hlavní stránku

Tepelná čerpadla (Heat pumps)

Příbuzné pojmy

Tepelné čerpadlo je zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii z prostředí s nižší teplotou (v prvním výměníku, tzv. výparníku) a pomocí hnací elektrické energie ji předává do prostředí s vyšší teplotou (ve druhém výměníku, tzv. kondenzátoru).

Stlačené kapalné teplonosné médium je převedeno přes expanzní ventil do výparníku, kde mění své skupenství na plyn (páru). Tím se ochladí na nízkou teplotu a přejímá teplo ze svého okolí. Ohřáté plynné médium je dále nasáváno kompresorem a stlačeno v kondenzátoru, čímž se zvýší jeho teplota. Ta je předána v kondenzátoru do okolí a dochází ke zkapalnění teplonosného média.

Topný faktor

Topný faktor je definován jako poměr mezi získanou tepelnou energií a dodanou elektrickou energií

Cesta: Úvodní strana ****


Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki

Přílohy

TepelneCerpadlo.dia Info on TepelneCerpadlo.dia 2479 bytes
TepelneCerpadlo.png Info on TepelneCerpadlo.png 18748 bytes