Provoz elektroenergetických systémů (X15PES)

Přednášky

Přednášky ing. Cimbolinec 2012:
Provoz distribučních soustav(info)
Kompenzované sítě vn(info)
Odporníkové sítě vn(info)
Použitelnost metody shuntingu(info)
Příprava staveb a věcná břemena(info)

Přednášky od ing. Petružely:
Řízení technologických systémů v elektroenergetice(info)
Elektrizační soustava(info)
Elektrizační soustava - regulace na straně výroby(info)
Regulace elektrárenského bloku(info)
Model izolované elektrizační soustavy(info)
Ostrovní provoz, BlackOut(info)
Význam myšlenkových modelů pro snížení výskytu poruch při řízení elektrizační soustavy(info)

Další výukové materiály:
Energetická legislativa(info)
Regulace napětí a frekvence(info)

Odkazy:
Energetický zákon
Kodex PS
Kodex DS
Vyhláška 51/2006
Vyhláška 540/2005

Cvičení

1. cvičeníZáklady regulace, popis systémů, regulátory (info)
2. cvičeníŘešení regulačního obvodu, kvalita regulace, statika (info)
3. cvičeníStatické charakteristiky a jejich konstrukce, výpočet změn frekvence (info)
4. cvičeníRegulace turbogenerátoru (info)
5. cvičeníRegulace turbogenerátoru - 2. část (info)
6. cvičeníPrezentace 1. semestrálních prací
7. cvičeníParalelní provoz transformátorů (info)
8. cvičeníZemní spojení, návrh tlumivky, regulace napětí v DS
9. cvičeníSystémové a podpůrné služby(info)
10. cvičeníElektrizační soustavy
11. cvičení
12. cvičeníPrezentace 2. semestrálních prací

Zadání samostatné práce

Otázky ke zkoušce(info)

Výsledky zkoušek

Přílohy

1-Provoz_DS.pdf Info on 1-Provoz_DS.pdf 289412 bytes
2-Kompenzovane_site_vn.pdf Info on 2-Kompenzovane_site_vn.pdf 625925 bytes
3-Odpornikove_site_vn.pdf Info on 3-Odpornikove_site_vn.pdf 292303 bytes
4-Shunting.pdf Info on 4-Shunting.pdf 406502 bytes
5-Vecna_bremena.pdf Info on 5-Vecna_bremena.pdf 109789 bytes
PES_otazky_2009ZS.doc Info on PES_otazky_2009ZS.doc 51200 bytes
PES_otazky_Cimbolinec.doc Info on PES_otazky_Cimbolinec.doc 46080 bytes
PES_pr01.pdf Info on PES_pr01.pdf 167170 bytes
PES_pr05_all.pdf Info on PES_pr05_all.pdf 1724812 bytes
X15PES_01_08.pdf Info on X15PES_01_08.pdf 1277171 bytes
X15PES_02_08.pdf Info on X15PES_02_08.pdf 2697787 bytes
X15PES_03_08.pdf Info on X15PES_03_08.pdf 784143 bytes
X15PES_04_08.pdf Info on X15PES_04_08.pdf 2210143 bytes
X15PES_05_08.pdf Info on X15PES_05_08.pdf 586900 bytes
X15PES_13_08.pdf Info on X15PES_13_08.pdf 4162537 bytes
X15PES_14_08.pdf Info on X15PES_14_08.pdf 1007878 bytes
cv01.zip Info on cv01.zip 414392 bytes
cv02.zip Info on cv02.zip 52498 bytes
cv03.zip Info on cv03.zip 236795 bytes
cv04.zip Info on cv04.zip 59176 bytes
cv05.zip Info on cv05.zip 31816 bytes
cv07.pdf Info on cv07.pdf 232677 bytes
cv09_Regulace.pptx Info on cv09_Regulace.pptx 1384796 bytes
schemaESCR.png Info on schemaESCR.png 196441 bytes