Program státních závěrečných zkoušek

Program státních závěrečných zkoušek v zimním semestru 2020/2021 je zveřejněn zde.