2. Výpočet elektrického a magnetického pole vedení VVN

Jan Trefný
xtrefnyj@fel.cvut.cz nebo indijan@iee.cas.cz
Nad kolonií 25, Praha 4, 140 00
tel.: 41 444 549


2.1. Zadání parametrů vedení

Buňky do kterých se zadávají, nebo ze kterých se zobrazují výsledky jsou podbarveny světle zeleně. Buňky, které slouží k výpočtům jsou podbarveny světle růžově (šedivě).

2.1.1. Sklonu oblasti

Sklon oblasti představuje sklon terénu, na kterém se dané vedení nachází.

2.1.2. Charakteristických hodnot potahů

Zadávaní provádíme v tabulkovém tvaru, jednotlivé hodnoty jsou odděleny čárkou, potahy jsou odděleny složenými závorkami.

Hodnoty je třeba zadávat v tomto pořadí:

Hodnota Rozhodující pro
1. X souřadnice stožáru (m) elektrické i magnetické pole
2. fázový posun potahu (st.) elektrické i magnetické pole
3. počet dílčích vodičů (-) elektrické i magnetické pole
4. rozteč dílčích vodičů (cm) elektrické i magnetické pole
5. dovolený proud svazku (A) magnetické pole
6. sdružené napětí potahu (kV) elektrické pole
7. frekvence potahu (Hz) elektrické i magnetické pole
8. průměr dílčího vodiče (mm) elektrické pole
9. měrný odpor vodiče (mΩ/km) výpočet celk. odporu

Příklad zadání:

{ { 0 , 0 , 3 , 20 , 500 , 420 , 50 , 26 , 50 } , { ... } , ... , { ... } }

2.1.3. Rozmístění vodičů

Matice vodičů představuje matici rozložení jednotlivých vodičů na stožáru. Zadáváme tedy souřadnice vzhledem ke stožárům. Případný přepočet pro výpočty je proveden již programem. Zde je již složitější matice. Vodiče odpovídají posloupnosti zadávání matic potahů. Nejprve zadáme vodiče prvního potahu a pak pokračujeme dále. Pořadí vodičů určuje sled fází! Výšku vodiče je třeba uvažovat nad terénem, tedy sníženou o průhyb vodiče. Schema zápisu je následující:

{  {  {x1,y1}, {x2,y2} , {x3,y3}  } , {  {x4,y4} , {x5,y5} ,{x6,y6}  } , ... }

2.1.4. Rozmístění zemnicích lan

Matice představuje matici zemnicích lan.

Je zadávána podle následujícího schematu:
1. X souřadnice stožáru (m)
2. průměr zemnicího lana (mm)
3. X souřadnice vodiče (m)
4. Y souřadnice vodiče (m)&
5. Odpor zemnicího lana (mΩ/km)

Příklad zadání: { {

Pics/uc.gif