Jan Votava

Kontakt:

E-mail: votavja2@fel.cvut.cz

Místnost: T2:

Tel.:

Specializace

Elektrické teplo

Výuka předmětů

B1M15PRE - Přenos a rozvod elektrické energie

B1M15IAP - Inženýrské aplikace

Přílohy