Interaktivní způsob výpočtu parametrů indukční kanálkové pece

Pro minimalizaci hlavní nevýhody pece - omezení maximálního výkonu generovaného ve vsázce způsobených pinch effectem (uskřipovacím jevem) - je vhodné upravit geometrii kanálku u jeho ústí do nádrže.

Po rozboru elektrodynamických jevů v roztaveném kovu je výsledkem optimalizovaný tvar poloměru daný vztahem:

což je hodnota pro interval (viz obrázek)

Obr.1: Celkový pohled
Obr.2: Detail ústí kanálku

Jelikož existuje kontinuita velikosti poloměru v místě , nejsou hodnoty a nezávislé.

Různé možnosti řešení:

Přílohy

kanalek.gif Info on kanalek.gif 2333 bytes
kanalekc.gif Info on kanalekc.gif 5116 bytes