doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.

vedoucí katedry, docent
IEEE Senior Member

Kontakt:

E-mail: zdenek.muller@fel.cvut.cz
Místnost: T2:B3-357
Fax: +420 233 337 556
Tel.: +420 2 2435 2372

Na katedře elektroenergetiky od r. 2007, od roku 2015 docentem v oboru Elektroenergetika.
Od roku 2016 členem CIGRE Study Committee SC2 (System Operation and Control).

Odborné zaměření a výzkumné projekty

Školitel a školitel – specialista Ph.D. studentů.

Publikace ve Web of Science

Přílohy

MullerZ_2031W5.jpg Info on MullerZ_2031W5.jpg 39186 bytes