Co oko nevidí, to srdce nebolí.
-- arabské příslovíHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

   Elektrické světlo

B1M15ELS - navazující magisterské studium

Přednášející: P. Žák Zakončení: z,zk Rozsah: 2p+2c
Katedra: 13115 Typ předm.: PO Semestr: L
Rozvrh Obor: Elektroenergetika Dop. semestr: 2.


Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými a praktickými principy řešení osvětlovacích soustav ve vnitřních i venkovních prostorech při respektování nejen potřebného zrakového výkonu, ale i aspektů hygienických a bezpečnostních a současně i s důrazem na energetickou účinnost řešení.

Osnova přednášek (St 9:15 – 10:45, posl. A4-204):

Týden Náplň Podklady
1. Přijímače záření. Světelné pole. Světelný vektor. Integrální charakteristiky. 1(info)
2. Metodika výpočtu integrálních charakteristik. 2(info)
3. Prostorové vlastnosti osvětlení. 3(info)
4. Základy nauky o barvě. Index podání barev. 4(info)
5. Výpočet světelného toku vyzařovaného svítidly. 5(info)
6. Princip řešení rozložení světelných toků v prostoru. Mnohonásobné odrazy světla. 6(info)
7. Parametry a vlastnosti moderních světelných zdrojů. Využití účinků optického záření v praxi. 7(info)
8. Tendence ve vývoji optických soustav svítidel. 8(info)
9. Metodika návrhu osvětlovacích soustav umělého osvětlení vnitřních prostorů. 9(info)
10. Metodika návrhu osvětlovacích soustav umělého osvětlení venkovních prostorů.
11. Energetická náročnost osvětlovacích soustav. 11(info)
12. Rektorský den
13. Řízení provozu osvětlovacích soustav. Dynamické osvětlení. 13(info)
14. Denní osvětlení. Oslunění.

Osnova cvičení (St 14:30 – 16:00, posl. F1-109):

Týden Náplň
1. Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel bodového typu.
2. Fotometrické ověřování parametrů luxmetrů (návod(info)). Analýza spektrálního složení záření.
3. Ověřování parametrů osvětlovacích soustav. Měření integrálních charakteristik.
4. Řízení osvětlovacích soustav.
5. Výpočet rozložení světelného toku a účinnosti svítidel.
6. Zadání semestrální práce - projekt osvětlovací soustavy (zadání)
7. Zásady volby světelných zdrojů a svítidel v projektu osvětlovací soustavy.
8. Využití výpočetních programů pro návrh osvětlovacích soustav v projektu osvětlovací soustavy.
9. Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel přímkového. Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel plošného typu.
10. Příklad řešení rozložení světelných toků v prostoru. Řešení mnohonásobných odrazů v interiéru.
11. Rozbor energetické náročnosti v projektu osvětlovací soustavy.
12. Odevzdání a prezentace semestrální práce.
13. Rektorský den.
14. Zápočtový test.
Podmínky zápočtu

  • odevzdání protokolů z laboratorních úloh v pdf do Moodle
  • odevzdání semestrální práce v pdf do Moodle
  • účast na závěrečném testu

Klasifikace v průběhu semestru

  • max. 5 bodů za každou laboratorní úlohu odevzdanou do Moodle
  • max. 30 bodů za semestrální práci odevzdanou do Moodle
  • max. 60 bodů ze závěrečného testu
  • 0 bodů za semestrální práci či laboratorní úlohu zaslanou mailem či jinými komunikačními kanály

Pokud student získá alespoň 70 bodů ze semestru, mohou tyto body být uznány jako body z písemné části zkoušky z předmětu. Klasifikace probíhá na základě počtu bodů dle klasifikační stupnice FEL.


Literatura:
[1] Habel, J. a kol.: Světlo a osvětlování, FCC Public, Praha 2013

Přílohy

1.ppt Info on 1.ppt 7113216 bytes
11.ppt Info on 11.ppt 1963520 bytes
13.ppt Info on 13.ppt 4228096 bytes
2.pptx Info on 2.pptx 13899935 bytes
3.ppt Info on 3.ppt 307200 bytes
4.ppt Info on 4.ppt 10057728 bytes
5.ppt Info on 5.ppt 1694720 bytes
6.ppt Info on 6.ppt 864256 bytes
7.ppt Info on 7.ppt 4628480 bytes
8.ppt Info on 8.ppt 6785024 bytes
9.pptx Info on 9.pptx 1418321 bytes
Otázky.doc Info on Otázky.doc 24576 bytes
Projekt-požadavky.pptx Info on Projekt-požadavky.pptx 38847 bytes
QlumEdit.zip Info on QlumEdit.zip 4718595 bytes
lab4.pdf Info on lab4.pdf 285014 bytes
semestralka.pdf Info on semestralka.pdf 93270 bytes
xyYmixing.nb Info on xyYmixing.nb 6333 bytes
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-12) byla změněna 16:21 11.02.2021 uživatelem balskm1.