Čím více peněz, tím méně svědomí.
-- GorkijHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

CalcCenter Školení

Studijní materiály

Pracovní notebook s příklady ze školení 20.12.2006(info)

Návody a přiklady pro Mathematica a Mathematica CalcCenter na stránkách ELKANu

Osnova školení

Účastníci kurzu se v průběhu školení seznámí se všemi základními funkcemi software Mathematica CalcCenter. Ve školení je kladen důraz na procvičení těchto funkcí a získání dovedností k ovládání tohoto software pro potřeby výuky matematiky a fyziky na středních školách. Mathematica CalcCenter představuje kompletní řešení v oblasti PAS systémů, přičemž jeho možnosti nejsou omezené jen na základní techniky používané při výuce matematiky a fyziky na středních školách resp. v základních kurzech na technických univerzitách, ale má bohaté použití také v oblasti vědecko-technických výpočtů. Interaktivní prostředí Mathematica CalcCenter umožňuje triviální zadávání příkazů a jejich okamžitou vizualizaci bez nutnosti znalosti syntaxe prostředí.

Z hlediska učitele střední školy dokáže poskytnout (díky svému objektovému jazyku) velmi jednoduchý a výhodný nástroj pro fázi přípravy výuky a pro fázi kontroly získaných výsledků v edukačním procese. Umožňuje velmi jednoduše vygenerovat libovolný počet zadání (včetně řešení) pro písemné zkoušky, lehce ověřit správnost učitelovo řešení úlohy, vynikajíce grafické možnosti systému (včetně tvorby matematických animací) umožňují lepší prezentaci probraného učiva. Umožňuje jednoduchou tvorbu testů, editaci matematických textů, a mnohé jiné aktivity, které má šanci využít učitel střední školy právě ve fázi přípravy.

Vzdělávací kurz je primárně určený učitelům matematiky na středních školách, a proto jsou probíraná témata volena s ohledem na obsah učiva v předmětu matematika na různých typech středních škol. V rámci vzdělávacího kurzu se budeme věnovat následujícím tématickým celkům:

 • Orientace v prostředí Mathematica CalcCenter
 • Způsoby zadávání příkazů InstantCalculators, přímé zadání, využití nápovědy, automatická korekce zadání
 • Základní operace s čísly, numerický výpočet hodnoty
 • Zapisování výrazů, úprava výrazů, dosazování do výrazů
 • Operace s mnohočleny, dělení mnohočlenu mnohočlenem
 • Základní předdefinované konstanty a funkce
 • Operace s listy (vektory, matice, množiny)
 • Definice funkce, výpočet hodnoty funkce, graf funkce
 • Řešení rovnic a soustav rovnic, vizualizace řešení nerovnic
 • Lineární, kvadratické, mocninové, lineární lomená funkce, logaritmické, exponenciální, goniometrické funkce, jejich grafy a řešení
 • Interaktivní způsoby grafů funkcí - SmartPlot
 • Konverze jednotek, konverze na SI
 • Statistické výpočty
 • Import a export dat
 • Diferenciální a integrální počet
 • 3D grafika
 • Vytváření dokumentů, změna stylů, typů písma
 • Hromadné generování zadání i řešení příkladů
 • Animace grafů

(podrobnější informace naleznete na stránkách Elkanu)

Přílohy

CC_sk20061220.zip Info on CC_sk20061220.zip 12455 bytes
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-3) byla změněna 21:21 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.