Jen po nemnohém bychom prahli, kdybychom dokonale znali to, co si přejeme.
-- RochefoucauldHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

   Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) - Podklady

Obsah přednášek

 • Úvod do elektroenergetiky. (Podklady 1(info))
 • Termodynamika a tepelné oběhy. (Podklady 2(info))
 • Technologické okruhy tepelných elektráren(Podklady 3(info))
 • Jaderné elektrárny. (Podklady 4(info))
 • Elektrické části elektrárenských bloků.(Podklady 5(info))
 • Vodní elektrárny(Podklady 6(info))
 • Přenos a rozvod elektrické energie. (Podklady 7(info))
 • Zkušebny vysokých napětí, zdroje vysokých napětí a měřicí technika. (Podklady 8(info))
 • Přepětí v elektroenergetických soustavách. (Podklady 9(info))
 • Ochrana před bleskem a svodiče přepětí. (Podklady 10(info))

Obsah cvičení

 1. Cvičení (čtvrtek – 6. 10 . 2016)
  Úvod k předmětu, provozní a bezpečnostní předpisy LVN, exkurze do laboratoří vysokých napětí.
 2. Cvičení (čtvrtek – 13. 10. 2016)
  Příklady na denní diagram zatížení, doba plných ztrát, využití maxima. (Materiály pro cvičení: Základní energetické pojmy (info), Příklady na DDZ (denní diagram zatížení) (info), Sestrojení čáry trvání výkonů a výrobní čáry (info))
 3. Cvičení (čtvrtek – 20. 10. 2016)
  Termodynamické oběhy, bilanční rovnice, práce s h-s diagramem. (h-s diagram (info), Termodynamické oběhy (info))
 4. Cvičení (čtvrtek – 27. 10. 2016)
  Zlepšení účinnosti oběhů, dvojí přihřívání, regenerační ohřevy. (Zlepšování účinnosti oběhů (info))
 5. Cvičení (čtvrtek – 3. 11. 2016)
  Napájení vlastní spotřeby elektrárny. (Vlastní spotřeba (info))
 6. Cvičení (čtvrtek – 10. 11. 2016)
  Technologické okruhy elektrárny; optimální rozdělení výroby. (Technologické okruhy (info))
 7. Cvičení (čtvrtek – 17. 11. 2016)
  STÁTNÍ SVÁTEK
 8. Cvičení (čtvrtek - 24. 11. 2016)
  Výpočty malé vodní elektrárny; kogenerace. (Výpočty MVE (info))
 9. Cvičení (čtvrtek - 1. 12. 2016)
  TEST
 10. Cvičení (čtvrtek - 8. 12. 2016)
  A) Simulace provozu elektrárny. (Zadání lab 1(info))
  B) Měření vysokých napětí. (Zadání lab 2(info), Tabulky pro kulová jiskřiště)
 11. Cvičení (čtvrtek - 15. 12. 2016)
  A) Měření vysokých napětí. (Zadání lab 2(info), Tabulky pro kulová jiskřiště)
  B) Simulace provozu elektrárny. (Zadání lab 1(info))
 12. Cvičení (čtvrtek – 22. 12. 2016)
  A) Vlny na vedení. (Zadání lab 3(info))
  B) Měření na svodičích přepětí. (Zadání lab 4(info), Změřená data (22.12.2016) - osciloskop LeCroy LT264(info) )
 13. Cvičení (čtvrtek – 5. 1. 2017)
  A) Měření na svodičích přepětí. (Zadání lab 4(info), Změřená data (5.1.2017) - osciloskop LeCroy LT264(info))
  B) Vlny na vedení. (Zadání lab 3(info))
 14. Cvičení (čtvrtek – 12. 1. 2017)
  Kontrola záznamů z měření a zápočet.


Test v semestru psaný ve čtvrtek 1. 12. 2016 + opravný termín 12.1.2017

Test se skládá ze 3 příkladů za které je možno získat celkem 10b. Pro úspěšné zvládnutí testu je nutné mít alespoň 50% tj. 5b. Na vypracování testu bude 60min.
Do opravených testů bude možné nahlédnout v místnosti F1-113, případně budou k dispozici na cvičení 8. 12. 2016.
Úspěšné zvládnutí semestrálního testu je spolu s vypracováním protokolů z měřeních podmínkou zápočtu!
Nedostavení se na test bez předchozí omluvy je automaticky hodnoceno 0b.!!!
Každý student má možnost si jednou napsat opravný test, který se bude psát v zápočtovém týdnu v rámci cvičení.Požadavky ke zkoušce A1B15EN1

Zkouška bude písemnou formou (3 otázky z teorie a 3 příklady - vše po 10b.). Celkem lze získat 60b. Pro úspěšné zvládnutí zkouškového testu je nutné mít min 10b. z příkladů a min. 10b. z teorie.
K bodům ze zkouškového testu se připočítávají body ze semestru a tím je výsledná známka dána následující tabulkou:

ABCDEF
90 - 100% 80 - 89% 70 - 79% 60 - 69% 50 - 59% <50%
63 - 70b. 56 - 62b. 49 - 55b. 42 - 48b. 35 - 41b. <35b.


Další materiály k předmětu:

Energetika a životní prostředí Ostatní materiály na internetu: Odkazy od studentů

Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-221) byla změněna 10:10 09.01.2017 uživatelem xhlavace.