Člověk má být stále zamilován. To je důvod, proč se nemá ženit.
-- WildeHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
This is version 71. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Nápověda PowerWiki

Formátování textu

Psaní textu

Pro psaní obyčejného textu nepotřebujete znát nic zvláštního. Prostě a jednoduše jej napište do stránky. Jednotlivé řádky textu přímo za sebou jsou vysázené jako jeden odstavec.

řádek jedna
řádek dva
řádek tři

vysází:

řádek jedna řádek dva řádek tři

Pokud chceme, aby tyto řádky začínaly na nové řádce použijeme

řádek jedna\\
řádek dva\\
řádek tři\\

vysází:

řádek jedna
řádek dva
řádek tři

Odstavce oddělujeme prázdnou řádkou.

odstavec 1

odstavec 2

vysází:

odstavec 1

odstavec 2

Styly písma

Je možné si vybrat z mnoha typů písma. Např.

zobrazení zápis
tučné písmo                      __tučné písmo__           
kurzíva ''kurzíva''
slovo dolní index index indexu slovo %%sub dolní index %%sub index indexu%% %%
slovo horní index index indexu slovo %%sup horní index %%sup index indexu%% %%
podtržení textu %%(text-decoration:underline)podtržení textu%%
přeškrtnutý text %%strike přeškrtnutý text%%
malé písmo %%(font-size:75%)malé písmo%%
velké písmo %%(font-size:300%)velké písmo%%
hezké barevné písmo %%(color:red)hezké%% %%(color:green)barevné%% %%(color:blue)písmo%%
podbarvené písmo %%(background-color:green;color:white)podbarvené%% %%(background-color:red;)písmo%%

Pokud to nestačí, použijte Cascading Style Sheets pro další možnosti.

Zarovnávání odstavce

%%center
Text zarovnaný na střed
%%
Text zarovnaný na střed
%%ltr
Text zarovnaný doleva
%%
Text zarovnaný doleva
%%rtl
Text zarovnaný doprava
%%
Text zarovnaný doprava

Přidání nové stránky a hypertextové odkazy

Klasickým a preferovaným způsobem je vytvořit někde na vhodném místě ve stávající struktuře stránek hypertextový odkaz na novou wiki stránku.

[Text odkazu|NazevStranky]

Poté na tento odkaz (zatím prázdný) kliknout a vložit samotný obsah stránky. Pro název stránky prosím nepoužívejte mezery, háčky a čárky. Nejlépe víceslovné názvy, každé slovo začíná velkým písmenem (tzv. velbloudí způsob zápisu).

Pokud již stránka existuje, vznikne interní odkaz na wiki stránku. Odkazy na externí webové stránky se vytváří pomocí stejné konvence. Např. odkaz na http://www.google.com se napíše takto

[vyhledávač|http://www.google.com]

který funguje takto: vyhledávač

Editace levého menu

Na webovém prohlížeči můžeme rozlišit tři stránky, ze kterých se pohled skládá

Nadpis s hlavičkou
levé menu Hlavní plocha
patička levého menu

Pro editaci jednotlivých částí, klikněte na odkaz. Po otevření na hlavní ploše potom klikněte na dolní nápis Upravit stránku, a můžete editovat.

Vkládání obrázků

Společné obrázky vkládejte do určené stránky Pics

a v textu odkazujte

[{Image src='Pics/test.png' caption='Testing Image' style='font-size: 120%; color: green;'}]

Obrázky použitelné jen v té konkrétní stánce přidávejte jako přiložené soubory k té konkrétní stránce, nebo vytvořte novou speciální stránku pro přiložené obrázky (užitečné např. když je obrázků mnoho).

Pro plugin Image můžeme použít následující parametry:

Parametr Význam
src Image source
align left,right, center
height Force the height of the image.
width Force the width of the image
alt The alt text of an image.
caption The text that should be shown as a caption under the image.
link A hyperlink
border Size of the image border.

Nadpisy

Wiki umožňuje standardně tři úrovně nadpisů

!nadpis

nadpis

!!nadpis

nadpis

!!!nadpis

nadpis

Pro výrazné podbarvené nadpisy používané v sekci Výuka jsem vytvořil plugin ColorTitle který můžete používat následujícím způsobem

[{ColorTitle

Toto je nadpis
}]
   Toto je nadpis

Jinou barvu pozadí je možné změnit pomocí parametru bgcolor.

[{ColorTitle bgcolor='#808080'

Elektrotepelná zařízení
}]
   Elektrotepelná zařízení

Seznamy

Pro číslovaný a odrážkový seznam stačí příklad...

Zdroják:

* První položka
* Druhá položka
** Vytvořte seznamy uvnitř seznamů použitím extra odsazením.
** Druhá odsazená položka.
*** Dvojitě odsazená položka.
* Třetí položka v hlavním seznamu.

vysází:

 • První položka
 • Druhá položka
  • Vytvořte seznamy uvnitř seznamů použitím extra odsazením.
  • Druhá odsazená položka.
   • Dvojitě odsazená položka.
 • Třetí položka v hlavním seznamu.
# První položka
# Druhá položka
# Třetí položka v seznamu.
## První položka s odsazením
## Druhá položka s odsazením
### První položka s dvojitým odsazením
### Druhá položka s dvojitým odsazením
## Třetí položka s odsazením
# Čtvrtá položka

vysází:

 1. První položka
 2. Druhá položka
 3. Třetí položka v seznamu.
  1. První položka s odsazením
  2. Druhá položka s odsazením
   1. První položka s dvojitým odsazením
   2. Druhá položka s dvojitým odsazením
  1. Třetí položka s odsazením
 1. Čtvrtá položka

Mezery

Pro účely formátování jsou občas dobré "nepřerušitelné mezery". Pro to je připravený Nbsp plugin.

Použití:


text před mezerou [{nbsp count=20}] a text po mezeře

text před mezerou                      a text po mezeře

rovněž je dobré dávat

 [{nbsp}] 

do prázdných buněk tabulek. Vypadají potom lépe především v IE.

Tabulky

Tabulky obyčejné

Pomocí standardního JSPWiki značkovacího jazyka je možno poměrně jednoduše vytvořit jednoduché tabulky.

|| nadpis 1 || nadpis 2
| ''pole 1'' | textové\\ pole 2
| [Main] | __pole 3__
nadpis 1 nadpis 2
pole 1 textové
pole 2
Main pole 3

Tabulky můžeme oživit i pomocí stylů.

||%%(text-align:left)Left Heading%% ||%%(text-align:center)Center Heading%% ||%%(text-align:right)Right Heading%%
|%%(text-align:left)Left Cell 11%% |%%(text-align:center)Center Cell 12%% |%%(text-align:right)Right Cell 13%%
|%%(text-align:left)Left Cell 21%% |%%(text-align:center)Center Cell 22%% |%%(text-align:right)Right Cell 23%%
|%%(text-align:left)left%% |%%(text-align:center)center%% |%%(text-align:right;color:red)combine alignment and color%% 

vysází

Left Heading Center Heading Right Heading
Left Cell 11 This is a long entry to show that the text in this column is centered. Right Cell 13
Left Cell 21 Center Cell 22 Right Cell 23
left center combine alignment and color

Tabulky složité

Pro složitější nepravidelné tabulky je možno použít pluginu Table. Příklad dobře ilustruje, co a jak toho lze dosáhnout.

[{Table

|Nr |Aaa |<  |Ccc |<
|# |aaa |bbb |ccc |ddd
|# |^  |bbb |^  |ddd
}]

vysází

Nr Aaa Ccc
1 aaa bbb ccc ddd
2 bbb ddd

Jiný příklad

Vlivy na organismus Mikroklima
Hmotnostní Pevný aerosol Aerosolové Psychické mikroklima
Kapalný aerosol
Mikrobi Mikrobiální
Toxické pevné látky Toxické
Toxické kapaliny
Toxické plyny
Vzduch (jeho pohyb)
Prostor (barevnost)
Člověk
Odéry Odérové
Vodní pára  
Energetické Teplo Konvekční Tepelně vlhkostní
Kondukční
Evaporační
Respirační
Radiační
Světlo Světelné
UV záření Elektromagnetické
Laserové záření
Mikrovlnné záření
Ionizující záření Ionizační
Ionty v ovzduší Elektroiontové
Statická elektřina Elektrostatické
Zvuk Akustické
Gravitace Gravitační
Vibrace Vibrační

Protože jde o plugin, a tabulka je parametrem tohoto pluginu, pokud chceme používat jiné pluginy (např. Image nebo nbsp, je potřeba je speciálně upravit pomocí znaku .

[{Table

| [{nbsp count='10'}] |Aaa | [{nbsp count='10'}]
}]

vysází

           Aaa           

Parametry

parametr popis parametru
rowNumber počáteční číslo řádku (aktivní v případě použití '#')
style CSS styl pro tabulku (např. 'border=2px solid black;')
headerStyle CSS styl pro buňky tabulky (začínající na '|')
dataStyle CSS styl pro buňky hlavičky tabulky (začínající na '||')
evenRowStyle CSS styl pro liché řádky (např. 'background: #ffff00;')
oddRowStyle CSS styl pro sudé řádky

Pokročilé formátování pomocí neviditelné tabulky

Pokud tabulku obarvíme na barvu pozadí (většinou na bílo), můžeme své stránky formátovat v tabulkovém formátu.

[{Table style='border-style: solid; border-color:#FFFFFF' dataStyle='border-style: solid; border-color:#FFFFFF'

|X15APP | Aplikační počítačové prostředky |< |< |Rozsah výuky: 	|1+2
|Přednášející (garant): 	|Novák
}]

X15APP Aplikační počítačové prostředky Rozsah výuky: 1+2
Přednášející (garant): Novák

Použití více sloupců

Pro použití více sloupců jsou určené tři pluginy, které společně umožňují vícesloupcovou sazbu (stylem HTML tabulky).

Na začátku vícesloupcové sazby je potřeba umístit následující plugin.

[{BeginParagraphPlugin}]

Po ukončení vícesloupcové sazby je potřeba ji ukončit použitím pluginu.

[{EndParagraphPlugin}]

Mezi těmito výše zmíněnými pluginy je každý sloupec uvozen následujícím pluginem, který má jako parametr šířku sloupce v procentech (100% je pro celou šířku stránky). Součet šířek všech sloupců by měl dávat 100. Mezi jednotlivé sloupce je občas užitečné pro oddělení textových sloupců vložit úzký prázdný sloupec (viz uvedený příklad).

[{ColumnPlugin width='50'}]

Příklad použití tří sloupců

Zápis

[{BeginParagraphPlugin}]
[{ColumnPlugin width='30'}]
!!!Sloupec jedna
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
[{ColumnPlugin width='3'}]
[{ColumnPlugin width='30'}]
!!!Sloupec dva
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
[{ColumnPlugin width='3'}]
[{ColumnPlugin width='30'}]
!!!Sloupec tři
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
[{EndParagraphPlugin}]

vygeneruje

Sloupec jedna

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Sloupec dva

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Sloupec tři

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Příklad použití dvou sloupců

Zápis

[{BeginParagraphPlugin}]
[{ColumnPlugin width='75'}]
!!!Hlavní text
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
[{ColumnPlugin width='5'}]
[{ColumnPlugin width='20'}]
!!!Poznámky
* bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
* bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
* bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
* bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
* bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
[{EndParagraphPlugin}]

vygeneruje

Hlavní text

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Poznámky

 • bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 • bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 • bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 • bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
 • bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Psaní vzorců

Pro podporu matematických vzorců je v PowerWiki instalován plugin LTMath, který renderuje zadaný výraz ve formátu typografického systému LaTeX na obrázek ve formátu PNG.

použití:

[{LTMath

\int\frac{x^2}{y^2}\,dx
}]

nebo ekvivalentní zápis

[{LTMath latex='\\int\\frac{x^2}{y^2}\\,dx'}]

vysází

LaTeXové matematické symboly jsou uvedeny např. zde. Jaké "divočiny" je možné dělat pomocí tohoto pluginu ilustruje demo stránka LTMath pluginu.

Parametry

Pomocí parametru bgcolor můžeme změnit barvu pozadí vzorce, pomocí parametru fgcolor barvu textu. Technicky je přípustná jakákoliv kombinace obou parametrů. Barva se určuje pomocí procentuálního RGB zápisu v šestnáctkové soustavě '#RRGGBB'.

Příklady použití

[{LTMath bgcolor='#ffd700' latex='\\int\\frac{x^2}{y^2}\\,dx'}]

vysází

[{LTMath fgcolor='#ffd700' latex='\\int\\frac{x^2}{y^2}\\,dx'}]

vysází

Další příklady barev jsou v následující tabulce:

Barva Jméno Příklad pozadí Příklad textu
#00FFFF azurová
#0000FF základní modrá
#FF00FF purpurová
#808080 šedá
#008000 základní zelená
#00FF00 světlá, neonová zelená
#000080 tmavá, námořnická modř
#808000 olivová, špinavě zelenožlutá
#800080 fialová
#800000 tmavě červená
#FF0000 základní červená
#C0C0C0 stříbrná
#008080 modrozelená
#FFFFFF bílá
#FFFF00 základní žlutá

Hezké rámečky

Standardní zvýraznění textu

Nově lze ve wiki používat standardních stylů pro zvýraznění textu s jednoduchým zápisem

Použití: %%information ... /% pro informační zprávy
Použití: %%warning ... /% pro varování
Použití: %%error ... /% pro zprávy o výjimkách

Zvýraznění pomocí CSS rámečků

Pomocí CSS stylů můžete jednoduše vizuálně obohatit vaše stránky. Následují příklady:

%%(border: 1px solid #B0BDEC; background-color: #D5DFF5; padding: 10px;)

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
/%

%%(border: 1px solid #c6c9ff; background-color: #f0f0ff; padding: 10px;)

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
/%

%%(border: 1px solid #ffc9c9; background-color: #fff3f3; padding: 10px;)

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
/%

%%(width:30%; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #F0C000; background-color: #FFFFCE; text-align:left;)
[{nbsp}][Pics/error.png][{nbsp}]poznámka
%%
 Pics/error.png poznámka
%%(width:40%; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #c00; background-color: #fcc; text-align:left;)
[{nbsp}][Pics/exclamation.png][{nbsp}]varování
%%
 Pics/exclamation.png varování
%%(width:50%; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #3c78b5; background-color: #D8E4F1; text-align:left;)
[{nbsp}][Pics/information.png][{nbsp}]informace
%%
 Pics/information.png informace
%%(border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #090; background-color: #dfd; text-align:left;)
[{nbsp}][Pics/tip.png][{nbsp}]tip
%%
 Pics/tip.png tip

Speciální znaky

Pokud potřebujete některý z těchto znaků, pak jej použijte metodou copy/paste.

À Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ă Ą Ǎ Ǽ Ç Ć Ĉ Ċ Č Ď Đ þ È É Ê Ë Ē Ĕ Ė Ę Ě Ĝ Ğ Ġ Ģ
à á â ã ä å æ ā ă ą ǎ ǽ ç ć ĉ ċ č ď đ Þ è é ê ë ē ĕ ė ę ě ĝ ğ ġ ģ
Ì Í Î Ï Ĩ Ī Ĭ Į İ Ǐ – IJ Ĵ Ķ – Ĥ Ħ Ĺ Ļ Ľ Ŀ Ł – Ñ Ń Ņ Ň Ŋ
ì í î ï ĩ ī ĭ į i ǐ ı ij ĵ ķ ĸ ĥ ħ ĺ ļ ľ ŀ ł – ñ ń ņ ň ʼn ŋ
Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ō Ŏ Ő Œ Ơ Ǒ Ǿ – Ŕ Ŗ Ř Ś Ŝ Ş Š – Ţ Ť Ŧ Ù Ú Û Ü Ũ Ū Ŭ Ů
ò ó ô õ ö ø ō ŏ ő œ ơ ǒ ǿ – ŕ ŗ ř ś ŝ ş š ß ţ ť ŧ ù ú û ü ũ ū ŭ ů
Ű Ų Ǔ Ǖ Ǘ Ǚ Ǜ Ŵ Ẁ Ẃ Ẅ Ý Ŷ Ÿ Ź Ż Ž ± ≈ ≠ ≡ ≤ ≥ × ÷ ∙ ∞ ∩ ∂ ∆ ∏ ∑
ű ų ǔ ǖ ǘ ǚ ǜ ŵ ẁ ẃ ẅ ý ŷ ÿ ź ż ž ← ↑ → ↓ ↔ ↕ « » ‹ › ¡ ¿ † ‡ • °
♀♂ ™ © ® ¼½¾ € $ £ ¥ µ Ω §

α β γ ν ξ Ξ
γ Γ δ Δ π Π
ε ρ ζ σ Σ
η τ θ Θ υ
ι φ Φ κ χ
λ Λ ψ Ψ μ ω
Ω ς

There is no page called 'HelpSearch'. Would you like to create it?

Vlastnosti nových verzí JSPWiki

Změny verze 2.4 oproti verzi 2.2

Nové vlastnosti JSPWiki 2.4.100 a 2.4.71

Více informací... Přihlášení
This particular version was published on 10:16 30.10.2007 by xkrumpha.