Když se žena dvakrát denně nepomiluje, znamená to, že si dost nehledí svých darů, a je to pro nebe stejná urážka, jako když se věřící zapomene ráno a večer pomodlit.
-- Chevallier G.Hlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

   Inženýrské aplikace

B1M15IAP - navazující magisterské studium

Přednášející: J. Kyncl Zakončení: z,zk Rozsah: 2p+2c
Katedra: 13115 Typ předm.: P Semestr: Z
Rozvrh Obor: Elektroenergetika Dop. semestr: 1.


Anotace:
Cílem předmětu je získat přehled o řešení základních matematických problémů vyskytujících se v technické praxi pomocí počítačových algebraických systémů.

Osnova přednášek (St 9:15 – 10:45, posl. C3-340):

Týden Náplň Podklady
1. Analytická a numerická řešení technických úloh, příklady z elektrotechniky.
2. Vlastní čísla a vektory matic, souvislost se stabilitou lin. dynamických systémů. 1 (info) 2 (info) 3 (info)
3. Finitní a numerická řešení soustav lin. rovnic, příklady z elektrických obvodů, lineární transformace 1 (info)
4. Volné a vázané extrémy funkcí více proměnných, přehled používaných metod. 1 (info)
5. Užití optimalizačních metod pro návrh silnoproudých zařízení. Přeurčení soustavy lin. rovnic, interpolace, regrese.
6. Numerická kvadratura (příklad určení energie z časové závislosti výkonu, základní numer. metody řešení ODE)
7. numer. metody řešení ODE, Metoda Runge - Kutta
8. Ukázky zpracování signálů, určení Fourierovy řady.
9. Základní úlohy na PDE v silnoproudé praxi (tepelná a difúzní rovnice, rovnice elmag. pole), metoda sítí a Schmidtova metoda pro parabolické rovnice.
10. Slabá řešení PDE, Galerkinova metoda, použití FEM
11. Statistika a pravděpodobnost v technických úlohách.
12. Výpočet spolehlivostí základních technických uspořádání.
13. Vzájemné převody různých typů úloh, často používané proklady funkcí.
14. Rezerva.

Osnova cvičení (čt 9:15 – 14:15, posl. F1-109):

Týden Náplň Podklady
1. Vstupni test test(info)
2. Ukazka reseni testu. par1 (info) par2 (info)
3. Metody řešení nelineárních rovnic. 1 (info)
4. Užití optimalizačních metod pro návrh silnoproudých zařízení. Numerická derivace. Genetické algoritmy 1 (info)
5. Regrese, Přeurčení soustavy lin. rovnic
6. Numerická integrace, metody řešení ODE
7. numer. metody řešení ODE, Metoda Runge - Kutta
8. Metoda car
9. Ukázky zpracování signálů, určení Fourierovy řady
10. určení Fourierovy řady a frekvence
11. určení Fourierovy řady a frekvence

Klasifikace v průběhu semestru

  • max. 5 bodů bounding sphere: data(info) (nepovinný úkol, nesmíte používat funkci BoundingSphere)(kontroluje: vetoslav@fel.cvut.cz)


Literatura:
[1] Irena Růžičková, Rudolf Hlavička: Numerické metody
[2] Genetické algoritmy
[3] An Elementary Introduction to the Wolfram Language


Přílohy

DruhyPrednes.zip Info on DruhyPrednes.zip 9839 bytes
TretiPrednes.zip Info on TretiPrednes.zip 48619 bytes
TretiPrednes2.zip Info on TretiPrednes2.zip 56472 bytes
Zahajovaci test.docx Info on Zahajovaci test.docx 17692 bytes
bodyVKouli.csv Info on bodyVKouli.csv 7284 bytes
ctvrtyPrednes.ZIP Info on ctvrtyPrednes.ZIP 124033 bytes
cviceni_24_10_19.nb Info on cviceni_24_10_19.nb 11972 bytes
data12112020.csv Info on data12112020.csv 42366 bytes
data_primka.csv Info on data_primka.csv 6711 bytes
iap10102019.nb Info on iap10102019.nb 16291 bytes
iap17102019.nb Info on iap17102019.nb 11823 bytes
loadflow1c.nb Info on loadflow1c.nb 29935 bytes
normyAPodminenostPrednes.nb Info on normyAPodminenostPrednes.nb 24573 bytes
patyPrednes.zip Info on patyPrednes.zip 4281 bytes
reseniTestpar1.nb Info on reseniTestpar1.nb 19136 bytes
resenitestpar2.nb Info on resenitestpar2.nb 23687 bytes
zahajovaci.zip Info on zahajovaci.zip 115792 bytes
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-11) byla změněna 12:16 17.10.2019 uživatelem vetoslav.