Čím více peněz, tím méně svědomí.
-- GorkijHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
   Začínáme s Mathematica-ou ... díl 5.

Něco málo o "replacement rules"

Dobře, pokud jsme chtěli jen nalézt kořeny a stačí nám si je přečíst z obrazovky, jsme hotovi. Obvykle ovšem kořeny potřebujeme k dalším výpočtům a nejčastěji v technické praxi potřebujeme jeden konkrétní kořen dosadit do dalšího vzorce. Zkusme se zeptat M., co je v proměnné x:

     Math5/index_gr_7.gif
     Math5/index_gr_8.gif

Vidíme, že v proměnné x není zatím nic, což má jistou logiku: ze třech kořenů nelze rozhodnout, který do x dosadit, nebo které z posledních řešení dosadit.

Výstupem příkazu Solve je List; jednotlivé prvky onoho Listu jsou "replacement rules", česky pravidla náhrady, záměny. Neuděláme velkou chybu, když je budeme číst "nahraď" nebo "dosaď". Napíši-li:

     Math5/index_gr_9.gif
     Math5/index_gr_10.gif

mohu tedy přečíst výsledek: "nahraď x jedničkou", nebo "dosaď za x jedničku". Jak dostaneme do x zvolený kořen-jedničku?

     Math5/index_gr_11.gif
     Math5/index_gr_12.gif

A přesvědčíme se, že proměnná x má opravdu hodnotu -1:

     Math5/index_gr_13.gif
     Math5/index_gr_14.gif
     Math5/index_gr_15.gif

Co znamená "lomeno tečka", čili /. ? Zeptejme se M.

     Math5/index_gr_16.gif
     Math5/index_gr_17.gif

Tedy /. aplikuje pravidla za tečkou na výraz před lomítkem. Například:

     Math5/index_gr_18.gif
     Math5/index_gr_19.gif

Transformační pravidla budeme často používat a proto je dobré si je procvičit individuálně.

5.notebook(info)

Přílohy

index_gr_10.gif Info on index_gr_10.gif 178 bytes
index_gr_11.gif Info on index_gr_11.gif 249 bytes
index_gr_12.gif Info on index_gr_12.gif 127 bytes
index_gr_13.gif Info on index_gr_13.gif 131 bytes
index_gr_14.gif Info on index_gr_14.gif 127 bytes
index_gr_15.gif Info on index_gr_15.gif 83 bytes
index_gr_16.gif Info on index_gr_16.gif 134 bytes
index_gr_17.gif Info on index_gr_17.gif 854 bytes
index_gr_18.gif Info on index_gr_18.gif 487 bytes
index_gr_19.gif Info on index_gr_19.gif 407 bytes
index_gr_7.gif Info on index_gr_7.gif 132 bytes
index_gr_8.gif Info on index_gr_8.gif 127 bytes
index_gr_9.gif Info on index_gr_9.gif 315 bytes
zacmath5.nb Info on zacmath5.nb 5877 bytes
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-11) byla změněna 15:49 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.