Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv: není už posuzován svými, svou generací.
-- GoetheHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Fourierova-Kirchhoffova rovnice

Příbuzné pojmy

Pro sdílení tepla všemi mechanismy v pohybujícím se prostředí platí následující rovnice.

kde

  1. je rychlost akumulace entalpie v pevném kontrolním objemu,
  2. je rychlost konvektivního přívodu entalpie povrchem kontrolního objemu,
  3. je rychlost konduktivního přívodu entalpie povrchem kontrolního objemu,
  4. měrný výkon tepelného záření
  5. je výkon objemového zdroje energetické přeměny dalších netepelných energií v teplo.


Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki

Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-16) byla změněna 22:27 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.