Svět patří optimistům, pesimisté jsou jenom diváci.
-- GuizotHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
This is version 13. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Fyzikální zákony

Fourierova-Kirchhoffova rovnice

Příbuzné pojmy

Pro sdílení tepla všemi mechanismy v pohybujícím se prostředí platí následující rovnice.

kde

  1. je rychlost akumulace entalpie v pevném kontrolním objemu,
  2. je rychlost konvektivního přívodu entalpie povrchem kontrolního objemu,
  3. je rychlost konduktivního přívodu entalpie povrchem kontrolního objemu,
  4. měrný výkon tepelného záření
  5. je výkon objemového zdroje energetické přeměny dalších netepelných energií v teplo.


Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki

Maxwellovy rovnice

Math is replaced by LTMath

Math is replaced by LTMath

Math is replaced by LTMath

Math is replaced by LTMath

Math is replaced by LTMath

Math is replaced by LTMath

Navierova-Stokesova rovnice

Math is replaced by LTMath


Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki

Více informací... Přihlášení
This particular version was published on 14:14 19.10.2005 by xkrumpha.