Popisovat, to není nic, duch díla se musí vyhnout všem zbytečným slovům.
-- Karel ČapekHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
This is version 16. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Fyzikální zákony

Fourierova-Kirchhoffova rovnice

Příbuzné pojmy

Pro sdílení tepla všemi mechanismy v pohybujícím se prostředí platí následující rovnice.

kde

  1. je rychlost akumulace entalpie v pevném kontrolním objemu,
  2. je rychlost konvektivního přívodu entalpie povrchem kontrolního objemu,
  3. je rychlost konduktivního přívodu entalpie povrchem kontrolního objemu,
  4. měrný výkon tepelného záření
  5. je výkon objemového zdroje energetické přeměny dalších netepelných energií v teplo.


Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki

Rovnice EM pole

Příbuzné pojmy

Maxwellovy rovnice

Ampéruv-Mawellův zákon

Elektrický indukční tok je definován jako:

Faradayův zákon

Magnetický indukční tok je definován jako:

Gaussův zákon pro elektrostatické pole

Gaussův zákon pro magnetické pole

Materiálové vztahy

Poyntingův vektor

Poyntingův vektor vyjadřuje okamžitou hodnotu plošné hustoty výkonu. Směr vektoru , který je kolmý na a , udává směr toku energie. Je definován jako


Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki

Navierova-Stokesova rovnice

Math is replaced by LTMath


Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki

Více informací... Přihlášení
This particular version was published on 14:22 19.10.2005 by xkrumpha.