Taktnost je nevyslovená část našich myšlenek.
-- TuwimHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
This is version 18. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Fyzikální zákony

Fourierova-Kirchhoffova rovnice

Navierova-Stokesova rovnice

Math is replaced by LTMath

Rovnice EM pole

Příbuzné pojmy

Maxwellovy rovnice

Ampéruv-Mawellův zákon

Elektrický indukční tok je definován jako:

Faradayův zákon

Magnetický indukční tok je definován jako:

Gaussův zákon pro elektrostatické pole

Gaussův zákon pro magnetické pole

Materiálové vztahy

Poyntingův vektor

Poyntingův vektor vyjadřuje okamžitou hodnotu plošné hustoty výkonu. Směr vektoru , který je kolmý na a , udává směr toku energie. Je definován jako


Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki


Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki

Více informací... Přihlášení
This particular version was published on 13:04 07.11.2005 by xkrumpha.