Žena je ochotná koketovat s kýmkoli na světě, pokud u toho budou jiní lidé.
-- WildeHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Konfigurační faktor

Konfigurační faktor je poměr mezi velikostí celkové energie difúzně vyzářené plochou i (Si), a částí této energie dopadající na plochu j (Sj).

Vlastnosti

 1. pravidlo vzájemnosti: (Vzájemná přímá výměnná plocha obou těles je stejná.)
 2. pravidlo aditivnosti:
 3. pravidlo uzavřenosti: (V uzavřeném systému platí, že součet konfiguračních faktorů z jedné plochy na všechny ostatní je roven jedné.)
 4. pravidlo zastínění: Nejsou-li plochy Si a Sj navzájem viditelné, platí že:
 5. pravidlo ekvivalence: Pokud je prostorový úhel, pod kterým jsou plochy Sj a Sk viditelné z plochy Si, stejný, platí že:

Metody výpočtu

 • přímá integrace
 • Form factor algebra
 • Monte Carlo integrace
 • Nusseltova geometrická analogie
  • polokrychle (hemicube)


Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki

Přílohy

KonfFaktor.png Info on KonfFaktor.png 8888 bytes
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-28) byla změněna 22:43 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.