Žena je jako tvůj stín, běž za ní - bude před tebou prchat, utíkej před ní - poběží za tebou.
-- francouzské příslovíHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Přenos tepla prouděním (konvekce)

Příbuzné pojmy

Přenos tepla prouděním je založen na transportu tepla pomocí proudící kapaliny.

Newtonův zákon

kde
je součinitel přestupu tepla
je teplota povrchu pevné látky
je teplota proudící kapaliny (plynu)

Hodnotu součinitele přestupu tepla lze získat pomocí empirických vztahů, odvozených z výsledků experimentálních měření. Závislosti se uvádějí ve formě vzorců obsahujících podobnostní kritéria.

  • přirozená konvekce
  • nucená konvekce

Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-13) byla změněna 22:40 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.