Řekne-li diplomat ano, myslí snad, řekne-li snad, má na mysli ne, řekne-li ne, pak to není žádný diplomat. Zcela opačně je tomu u ženy. Řekne-li dáma ne, myslí snad, řekne-li snad, jako by souhlasila ano, řekne-li ano, pak to není žádná dáma.
-- Talleyrand-PérigordHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Tenzory druhého řádu

Příbuzné pojmy

,kde je tzv. JEDNOTKOVÁ DYÁDA, jednotkový je j-tý prvek v i-tém řádku ( matice součinu Kroneckerových a )

zavedeme následující operace:

dvojtečkový součin tenzorů: (výsledek skalár)

tečkový součin dvou tenzorů: (výsledek tenzor)

dyadický součin dvou vektorů: (výsledek tenzor)

tečkový součin tenzoru s vektorem: (výsledek vektor)

formální náhradou některého z vektorů operátorem dostáváme vztahy pro diferenciální operace s tenzory a dyádami.

např. často používaný dyadický součin :

Cesta: Úvodní strana ****


Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki

Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-6) byla změněna 22:41 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.