Nezáleží na tom, kam schováš své erotické časopisy, tvé děti je vždy najdou.
-- LanskyHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Výpočet součinitele přestupu tepla

Příbuzné pojmy

Součinitel přestupu tepla se v praktických úlohách počítá pomocí bezrozměrných kritérií.

Při obtékání povrchu tekutinou, je třeba rozlišova lokální hodnoty součinitele přestupu tepla a střední hodnoty součinitele přestupu tepla .

Lokální hodnoty součinitele přestupu jsou chápány jako průměrné hodnoty ve vzdálenosti x určené z lokálních hodnot.

  • laminární proudění
  • turbulentní proudění

Konfigurace

Trubka v trubce

turbulentní proudění

Nu=0,023.Re0,8.Pr0,4

ekvivalentní průměr 4. průtočný průřez smáčený obvod

Rovná plocha

  • nucená konvekce

fig5_2.gif

  laminární (Re<200000) turbulentní (Re>3000000)
místní Nux=0.332 Rex0.5 Pr0.343 Nux=0.0288 Rex0.8 Pr1/3
průměrné NuL=0.664 ReL0.5 Pr0.343 NuL=0.0360 ReL0.8 Pr1/3

  • přirozená konvekce

fig5_1.gif

Horizontální

horní povrch NuL=0.54 ( RaL)0.25 105 < RaL <= 2.107
  NuL=0.14( RaL)0.33 2.107 < RaL < 3.1010
spodní povrch NuL=0.27( RaL)0.25 3.105 < RaL < 1010

Vertikální

NuL=0.59 ( RaL)0.25 104 < RaL <= 109
NuL=0.13 ( RaL)0.33 109 < RaL < 1012

Under Construction Pics/uc.gif

Cesta: Úvodní strana ****


Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki

Přílohy

fig5_1.gif Info on fig5_1.gif 1742 bytes
fig5_2.gif Info on fig5_2.gif 1308 bytes
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-12) byla změněna 22:29 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.