Když se žena dvakrát denně nepomiluje, znamená to, že si dost nehledí svých darů, a je to pro nebe stejná urážka, jako když se věřící zapomene ráno a večer pomodlit.
-- Chevallier G.Hlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Pokyny pro vedoucí a oponenty závěrečných prací

Návod pro odevzdávání posudků vedoucích a oponentů přes KOS(info)

V příloze naleznete vzorové formuláře pro psaní posudků vedoucích a oponentů závěrečných (bakalářských a diplomových) prací.

Ve formuláři proveďte

  • hodnocení na stupnici 1-5 pro uvedená kritéria
  • celkové hodnocení práce (písmenem i slovně) dle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze
  • několikařádkové souhrnné zhodnocení práce.
Oponenti mají dále možnost položit otázky k práci, které student zodpoví během obhajoby.

Uvedené formuláře jsou doporučené kvůli standardizaci posudků na katedře elektroenergetiky.
Oponenti i vedoucí dodají posudek tak, aby se s ním student mohl seznámit nejpozději 5 kalendářních dní před termínem státní závěrečné zkoušky.

Přílohy

Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-7) byla změněna 10:31 09.01.2015 uživatelem svicko.