Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!
-- AvicennaHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Seznam nejdůležitějších technických norem

Download seznam norem.doc(info)]

ČSN 01 1300 zákonné měřicí jednotky

ČSN 01 3613 značky pro energetická schémata

ČSN 06 0210 výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

ČSN 06 0215 vytápění infračervenými zářiči

ČSN 06 0310 ústřední vytápění – projektování a montáž

ČSN 06 0312 ústřední sálavé vytápění se zabetonovanými trubkami

ČSN 06 0320 ohřívání užitkové vody – projektování a montáž

ČSN 06 0830 zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 06 1101 otopná tělesa pro ústřední vytápění

ČSN 06 1102 otopná tělesa pro ústřední vytápění – výpočet velikosti

ČSN 06 1201 lokální spotřebiče na tuhá paliva

ČSN 07 0021 horkovodní kotle

ČSN 07 0240 teplovodní a nízkotlaké parní kotle

ČSN 07 0305 hodnocení kotlových ztrát

ČSN 07 0610 výměníky tepla voda-voda, pára-voda

ČSN 07 0620 konstrukce a výstroj parních kotlů

ČSN 07 0621 umístění kotelních zařízení a provedení kotelen

ČSN 07 0623 technická dokumentace a zkoušky parních kotlů

ČSN 07 0703 plynové kotelny

ČSN 07 0710 provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 5853 hořáky na kapalná paliva

ČSN 07 7401 voda a pára pro tepelná energetická zařízení (tlak do 8 MPa)

ČSN 07 7403 voda a pára pro tepelná energetická zařízení (tlak 8 MPa a vyšší)

ČSN 08 0010 parní turbiny pro pohon turbogenerátorů

ČSN 08 3500 spalovací turbiny

ČSN 08 5000 názvosloví vodních turbina, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbin a regulátorů vodních turbin

ČSN 09 0011 spalovací motory

ČSN 10 5004 kompresory

ČSN 11 0010 čerpadla

ČSN 12 0000 vzduchotechnická zařízení

ČSN 33 2000 elektrotechnické předpisy

ČSN 33 3100 roztřídění elektráren a tepláren

ČSN 35 1100 výkonové transformátory

ČSN 35 0220 hydroalternátory

ČSN 35 0225 synchronní kompenzátory

ČSN 38 0526 zásobování teplem – zásady

ČSN 38 5502 plynná paliva

ČSN 44 1315 skladování tuhých paliv

ČSN 44 1440 tuhá paliva – hnědé uhlí severočeského revíru

ČSN 44 1450 hnědé uhlí sokolovského revíru

ČSN 44 1411 černé uhlí ostravsko-karvinského revíru pro energetické účely

ČSN 44 1482 koks pro otop

ČSN 65 7991 ropné výrobky, topné oleje

ČSN 73 0540 tepelná ochrana budov – část 1, 2, 3, 4

ČSN 73 0550 tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov – výpočtové metody

ČSN 73 0560 tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov – průmyslové budovy

ČSN 83 0616 jakost teplé užitkové vody

ČSN EN 835 indikátory na rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – bez napojení na elektrickou energii, pracující na principu odparu kapaliny

ČSN EN 834 indikátory na rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – s napájením elektrickou energií

ČSN EN 60034 točivé elektrické stroje

ČSN EN 61400 větrné elektrárny

ČSN ISO 8528 střídavá zdrojová soustrojí s pístovými spalovacími motory

Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-4) byla změněna 11:08 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.