Řekne-li diplomat ano, myslí snad, řekne-li snad, má na mysli ne, řekne-li ne, pak to není žádný diplomat. Zcela opačně je tomu u ženy. Řekne-li dáma ne, myslí snad, řekne-li snad, jako by souhlasila ano, řekne-li ano, pak to není žádná dáma.
-- Talleyrand-PérigordHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
   Diplomové práce

Diplomové práce tématicky zaměřené na světelnou techniku, vypracované a obhájené na Katedře elektroenergetiky ČVUT FEL:

Rok Autor Název
1972 František Smetánka Osvětlování obrazových galerií
1975 Jan Vacík Tokové interreflekční metody výpočtu osvětlení vnitřních prostorů
1976 Petr Hutla Metodika optimalizace prostorových charakteristik osvětlení
Jaroslav Vorlický Světelný vektor v osvětlovacích soustavách vnitřních prostorů
1977 Václav Plášil Praktické výpočty prostorových charakteristik světelného pole
Milan Řehovský Náhradní metody měření integrálních charakteristik světelného pole
1978 Pavel Machek Rozložení střední kulové osvětlenosti ve vnitřním prostoru
Petr Mixán Fotometrické normály výbojových zdrojů světla
1979 Bohumil Drzka Porovnání energetických poměrů v zářivkových obvodech se zapalovačem a s rychlým startem
Václav Rambousek Rozložení střední válcové osvětlenosti ve vnitřním prostoru
Karel Vach Osvětlení venkovních pracovních prostranství světlomety s halogenidovými výbojkami
Vladimír Valda Studium zápalných vlastností výbojových zdrojů světla
Jaroslav Bárta Regulace osvětlovací soustavy s vysokotlakými sodíkovými výbojkami
Pavel Bláha Rozložení střední válcové osvětlenosti ve vnitřním prostoru
Václav Dušák Analýza světelných vlastností vysokotlakých výbojových zdrojů s luminiscenčním pokrytím na bázi fosforečnano-vanadičnanu yttritého a ortofosforečnanu strontnato-hořečnatého
Jan Szlauer Osvětlení prodejních prostorů
Václav Šturma Rozložení střední kulové osvětlenosti ve vnitřním prostoru
1981 Zdeněk Feierfeil Návrh osvětlení průmyslového objektu
Vojtěch Jaroš Návrh a realizace předřadného obvodu pro nízkotlaké sodíkové výbojky
Josef Martínek Osvětlení průmyslových hal
Josef Šmíd Osvětlení železničního vozu
Jiří Štajnrt Závislost světelně technických a elektrických parametrů halogenidových výbojek na složení příměsí kovů vzácných zemin
Josef Štěpánek Rozbor vlivu zmenšení průměru zářivek na světelně technické parametry svítidel
Jiří Žák Osvětlení kulturního domu
1982 František Baudyš Vliv pokrytí zaelektrodových oblastí hořáku halogenidové výbojky na elektrické parametry a měrný výkon zdroje
Štefan Bereš Osvětlování společenských prostorů
Josef Kolář Návrh umělého osvětlení typového bytu
Jiří Kovářík Metodika výpočtu osvětlenosti v osvětlovacích soustavách s obdélníkovými zdroji světla
Petr Křenek Odolnost halogenových žárovek vůči napěťovým rázům
Jaroslav Kukla Návrh osvětlovací soustavy pro velkokapacitní stáj se 600 dojnicemi s využitím žárovkových a výbojových zdrojů světla
Jan Maidl Předřadné a zapalovací obvody zářivek napájených proudem vyšší frekvence
Marie Prosová Osvětlení výstavních prostorů
Pavel Rožníček Návrh osvětlovací soustavy průmyslového osvětlení
Pavel Řezníček Porovnání provozních vlastností zářivek napájených střídavým proudem při jmenovitém napětí sítě 120 V a 220 V
Aleš Svárovský Odolnost asymetrických žárovek vůči napěťovým rázům
Vojtěch Angyal Návrh osvětlovací soustavy pro velkokapacitní stáje s využitím výbojových zdrojů světla typu RVL–X 80 W
1983 Adrián Babčan Návrh halogenové projekční žárovky 15 V, 150 W
Josef Hlinka Efektívnosť náhrady žiaroviek novými nízkotlakými zdrojmi svetla
Jaroslav Holan Návrh osvětlení tovární haly
Andrej Huszty Studium zápalných vlastností vysokotlakých výbojových zdrojů
Vladimír Impseil Užití moderních světelných zdrojů k osvětlování průmyslových hal
Jana Jakšová Osvětlení obrazové galerie
Pavel Lstibůrek Automatizace měření spektrálních charakteristik světelných zdrojů
Karel Němeček Optimalizace průmyslových osvětlovacích soustav
Waldemar Pech Studie umělého osvětlení dílen a montážních hal
Vladimír Prágl Metodika tvorby normativů příkonu a spotřeby el. energie pro veřejné osvětlení
Petr Riedl Venkovní osvětlení železničních prostranství
1984 Vladislav Krahulec Osvětlovací soustavy se souměrnými svítidly
1985 Viktor Lomoz Optimální rozložení svítivosti uličních svítidel
1986 Jan Kadlec Osvětlení víceúčelového kulturního domu
Radim Ryba Stanovení střední kulové osvětlenosti v soustavách celkového osvětlení
1987 Karel Maršál Zářivky typu DZ
Bohdan Mikušek Kontrast jasů v osvětlovacích soustavách
Michal Škopek Činitel využití světelného toku
1988 Kamila Pospíšilová Osvětlení v objektech živočišné výroby
Blanka Straková Efektivnost soustav veřejného osvětlení
1989 Pavel David Oslnění v soustavách s nesymetrickými svítidly
Roman Doubravka Osvětlovací soustavy s přímkovými zdroji
Luboš Florian Oslnění v osvětlovacích soustavách
Karel Hájek Výpočet světelného toku svítidel
Pavel Jarolím Řešení soustav nouzového osvětlení
Vladimír Jurka Regulace scénického osvětlení
Petr Kouba Osvětlení velkoplošných seníků
Petr Koudelka Využití kombinovaného osvětlení v průmyslu
Zbyněk Mazura Halogenová žárovka pro reprografii
Martina Řičařová Analýza optických charakteristik zářivek
František Suchomel Osvětlení silničních oblouků
Zdeněk Šilar Osvětlení sklárny skleněných vláken
Marcel Špirk Metody řešení přímých světelných toků
Petr Šulc Činitel podání tvaru předmětu
Zdeněk Tichý Provozní vlastnosti kompaktních zářivek
MartinVais Integrální charakteristiky osvětlovacích soustav
1990 Stanislav Ambrož Návrh osvětlení průmyslové haly
Tomáš Bachtík Návrh osvětlení stanice metra
Jiří Černý Prostorové charakteristiky osvětlení
Miroslav Dostál Stárnutí světelných zdrojů
Martin Eršil Rozložení jasů v interiéru
Michael Fiala Umělé osvětlení úzkých prostorů
Roman Grund Vlastnosti vysokotlakých sodíkových výbojek
Jiří Havel Osvětlovací soustavy s plošnými prvky
Pavla Jakabová Osvětlení prostorů veřejného stravování
Pavel Kořínek Osvětlení speciálních pracovišť
Lubor Maršo Světlovody v osvětlení zemědělských prostorů
Jiří Ryška Osvětlení obrazové galerie
Aleš Sokol Umělé osvětlení ve výrobě elektroniky
Petr Štěrba Návrh osvětlení průmyslové haly
1991 Miloslav Fišer Místní přisvětlení
Jan Runčík Osvětlení silničního tunelu
Martin Šlégr Návrh osvětlení strojírenské haly
Pavel Traub Tokové metody světelně technických výpočtů
1992 Roman Frencl Osvětlení pracovišť s obrazovkami
Jiří Jiroušek Osvětlení tunelů pro motorová vozidla
Petr Koltok Rozložení osvětlení v interiéru s přepážkami
Roman Macoun Rozložení světelného toku přímkového zdroje
David Marek Hodnocení oslnění v interiérech
Vladimír Mráz Rozbor kontrastů jasů v interiéru
Jaroslav Novotný Osvětlení sklárny skleněných vláken
Kamil Olšar Kolorimetrické vlastnosti materiálů
Jiří Pavelka Návrh svítidla
Vítězslav Pejša Vyzařování svítidla přímkového typu
Tomáš Picek Osvětlení sklářské kulírny
Ivana Picková Osvětlení montážních pracovišť
Evžen Plass Vlastnosti vysokotlakých sodíkových výbojek
Petr Přibyla Výpočty světelných toků svítidla
Marcel Remeš Kvalita osvětlení a střední kubická osvětlenost
Ladislav Tikovský Chromatičnost světla vysokotlakých zdrojů
Filip Tomek Osvětlení obrazové galerie
Petr Žák Světelné pole v blízkosti reálného přímkového zdroje
1993 Pavel Bílek Optimalizace veřejného osvětlení
Petr Blinka Kontrasty jasů ve vnitřních prostorech
Petr Draxler Rozložení světelného toku bodového zdroje
Mirza Hadžiosmanovič Problematika oslnění ve vnitřních prostorech
Petr Harcuba Osvětlení výukových prostorů
Jiří Meisner Návrh osvětlení bytu
Václav Nosek Barevné podání ve světle výbojových zdrojů
Roman Sedláček Světelné pole přímkového zdroje
Petr Severýn Osvětlení prostorů občanské vybavenosti
Jan Svatoš Vlastnosti zářivek při nízkých teplotách
Stanislav Víteček Osvětlení výstavních exponátů
1994 Renata Bernová Osvětlení obrazové galerie
Marek Böhm Slavnostní osvětlení budov
Martin Bureš Nerovnoměrné rozmístění svítidel a oslnění
Aleš Höfner Osvětlovací soustavy se žárovkami a zářivkami
Adam Joanidis Zářivková svítidla s mřížkami
Richard Kaloč Kontrasty jasů ve vnitřních prostorech
Filip Kobrle Návrh optické části svítidla
Jan Kočí Problematika oslnění ve vnitřních prostorech
Miroslav Končický Optimalizace soustav umělého osvětlení
Roman Kusý Slavnostní osvětlení historických budov
Alice Ludvíková Osvětlení speciálního pracoviště
Pavel Pernet Návrh optického systému průmyslového svítidla
Jiří Petrák Výpočet přímých toků v interiérech
Roman Pokorný Úspory energie při osvětlování budov
Martin Polák Technicko ekonomické hodnocení osvětl. soustav
Martin Šalda Střední krychlová osvětlenost
Vladimír Vomáčka Návrh měřiče světelného vektoru
Jaroslav Zíka Přímé světelné toky v osvětlovací soustavě
Martin Zupko Zaclonění světel.toků v prostoru s překážkami
Pavel Salfický Scénické osvětlení
Roman Hlávka Osvětlení pracovišť s obrazovkami
Miroslav Šafařík UV záření zdrojů pro osvětlování
1995 Ondřej Štěpán Řešení parametrů osvětlovacích soustav
Milan Vališ Střední válcová osvětlenost
Miloš Jirásek Analýza parametrů světelných zdrojů
Jan Veselý Měření integrálních charakteristik
1996 Jan Doležil Měření v osvětlovacích soustavách
Martin Fryš Výpočet ukazatelů kvality osvětlení
Jaroslav Kakeš Střední kubická osvětlenost
Jitka Mertlová Osvětlení malých společenských prostorů
Petr Niesig Počítačová podpora měření svítivosti
Jan Válek Využití integrálních charakteristik
Vladimír Velát Osvětlení v provozu konfekce pneumatik
Karel Švejda Osvětlení kancelářských prostorů
1997 Drahomír Dostál Osvětlování tunelů
Libor Horváth Problematika oslnění ve vnitřních prostorech
Libor Kneifel Alternativní zdroje energie pro osvětlování
Michal Kloz Léčebné účinky záření
1998 Daniel Černý Analýza nejistot ve fotometrii
Tomáš Sousedík Počítačová podpora provozu goniofotometru
Jan Štípek Osvětlení pěších zón
Vratislav Prošek Osvětlovací soustavy v administrativních budovách
1999 Jan Appeltauer Osvětlení výstavního prostoru
Ladislav Hylena Parametry osvětlovacích soustav
Tomáš Poslt Osvětlování zdravotnických zařízení
Tomáš Paukner Hodnocení oslnění v interiérech
Tomáš Horák Posuzování parametrů svítidel
Tomáš Mičkech Střední kubická osvětlenost
David Potůček Parametry letištních svítidel
2000 Roland Andrýsek Jednotný systém zábrany oslnění
Radek Hašpica Analýza mnohonásobných odrazů
Michal Kozák Hodnocení kvality osvětlovacích soustav
Jan Málek Studium odrazných vlastností materiálů
Michal Perník Působení UV záření na výstavní exponáty
2001 Daniel Merhaut Integrální charakteristiky osvětlení
Petr Beneš Řešení integrálních charakteristik v osvětlovacích soustavách
2002 Petr Pavelek Optické záření ve zdravotnictví
Bohuslav Jirčík Osvětlování administrativních pracovišť
Jan Šilhán Měření prostorových charakteristik osvětlení
Pavel Boháč Analýza záření světelných zdrojů
Pavel Sněhota Spektrální analýza vyzařování světelných zdrojů
2003 František Smrček Osvětlování venkovních sportovišť
Ondřej Šafář Nejistoty při světelně technických měřeních
Alena Zemanová Spektrum záření v nehomogenním prostředí
2004 Jiří Bula Světelné znečištění prostředí
Pavel Hink Architekturní osvětlení historického objektu
Jaromír Kadlec Osvětlování učeben
Jan Kuře Účinky záření ve výstavnictví
Daniel Novák Počítačové hodnocení kvality osvětlení
Tomáš Valenta Prostorové charakteristiky osvětlení
2005 Monika Čánská Hodnocení oslnění ve veřejném osvětlení
Tomáš Dohnálek Degradace exponátů optickým zářením
Radek Doktor Vnější osvětlení automobilů s LED - diodami
Michal Fišera Digitální fotografie a zorné pole lidského oka
Radek Hanzlíček Poškození exponátů světelným zářením
Pavel Holub Odrazné vlastnosti materiálů
Tomáš Javůrek Osvětlování obchodů
Jan Kahuda LED diody a jejich využití
František Mazalík Nové světelné zdroje LED
Martin Petroušek Studie světelného znečištění
Jan Půlpytel Řídící systémy osvětlovacích soustav
Michal Staša Nejistoty vybraných fotometrických měření
2006 Ondřej Kabelka Odrazné vlastnosti povrchů interiérů
Tomáš Moravec Venkovní osvětlení objektů
Jiří Nedbálek Návrh osvětlení kancelářského prostoru
Jan Soural Návrh osvětlení výstavního prostoru
Eva Trunečková Umělé osvětlení hřiště pro házenou
2007 Marek Bálský Hodnocení rušivých účinků umělého světla
Michal Bařica Využití diod LED ve výstavnictví
Karel Beránek Návrh osvětlení kancelářských prostorů
Petr Holec Odrazné vlastnosti povrchů komunikací
Jiří Knap Osvětlení administrativního prostoru
Martin Kolda Osvětlování sportovišť
Petr Smažil Účinky záření ve výstavnictví
Karel Šoukal Bezpečnostní osvětlení objektu
Jiří Vlach Nejistoty světelně technických měření
Jan Vobr Osvětlování sportovišť
2008 Radek Jonáš Tvorba etalonu světelného toku
Pavel Kopún Osvětlení galerie se systémy LED
Petr Paseka Osvětlování silničních tunelů
Jiří Přibyl Návrh umělého osvětlení tunelu
2009 Rudolf Bayer Automatický provoz goniofotometru
Zdenko Hrušovský Měření světelně technických veličin
Jan Novotný Fotometrická analýza světelných zdrojů
2010 Karel Eliáš Nové trendy ve vnějším osvětlení automobilu
Petr Gavlák Fotometrická analýza parametrů vybraných světelných zdrojů
Filip Košč Osvětlení sportovního stadiónu
Adam Teringl Hodnocení světelnětechnických parametrů osvětlovací soustavy
2011 Jiří Chalupa Návrh osvětlení průmyslové haly
Jiří Skalský Návrh osvětlení učebny

Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-4) byla změněna 22:58 15.02.2012 uživatelem balskm1.