Nejvýhodnější výhodou člověka je, že může jednat nevýhodně.
-- DostojevskijHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
   Výpočetní aplikace

B1B15VYA Výpočetní aplikace Rozsah výuky: 2+2
Přednášející (garant): Kyncl J. Typ předmětu: P Zakončení: KZ
Zodpovědná katedra: 13115 Kreditů: 4 Semestr: L


Anotace:
Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných v elektroenergetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování dat, s hierarchií SW a HW prostředků a příklady aplikací. Dále student získá základní znalost programových prostředí MATLAB a MATHEMATICA a metodiky vytváření matematických modelů řešení technických úloh. Student je také seznámen s oblastí funkce komplexní proměnné a numerických metod pro řešení algebraických i diferenciálních rovnic.


Osnova přednášek (Ct 11:00 – 12:30, posl. T2:C3-132):

Týden Náplň Podklady
1. Mathematica: základy syntaxe. 1
2. Mathematica: řešení rovnic a jejich soustav, ukázky řešení elektrických obvodů 2
3. Mathematica: Plot, ListPlot, Plot3D. 3
4. Mathematica: List, Rule, ReplaceAll. 4
5. Mathematica: DSolve a NDSolve, řešení přechodných dějů. 5
6. Mathematica: Fit a NonlinearFit, ukázky prokladů fyzikálních závislostí. 6
7. Mathematica: Nest, NestList, NestWhileList, numerické řešení diferenciálních rovnic. 7
8. Mathematica: Module, NMinimize, ukázky optimalizací elektroenergetických systémů. 8
9. MATLAB: základy syntaxe, maticové operace.
10. MATLAB: funkce, grafické výstupy.
11. MATLAB: ODE.
12. MATLAB Simulink: ukázky modelování elektroenergetických systémů.
13. MATLAB Simulink: Toolboxy pro elektroenergetiku.
14. Rezerva.

Podklady z přednášek Wofram Mathematica (info)

Osnova cvičení (posl. F1-109):

1. Paralelka 2. Paralelka 3. Paralelka 4. Paralelka
podklady (info) podklady (info) podklady (info) podklady (info)

Podmínky zápočtu:
Student úspěšně absolvuje dva testy v semestru (7. a 13. výukový týden), z každého testu lze získat maximálně 50 bodů. Jeden test je možné opravit (výsledek předchozího testu se v tomto případě anuluje). Pro udělení zápočtu je nutné získat v průběhu semestru minimálně 50 bodů. Pokus o podvod (přenos informací mezi studenty) během testu vede k ohodnocení výsledku testu 0 b. (pro opisujícího studenta i studenta, který opisování umožnil).

V kombinované formě je obsah předmětu totožný s denní formou, namísto dvou testů bude jeden souhrnný.

Studenti kombinované formy si vždy nastudují dvě témata z plánu denního studia.

Uvedená literatura může napomoci studentům, pro které je v prvním ročníku obtížné studovat v angličtině, oba SW mají skvěle vypracovaný HELPy a jejich obsah je zcela postačující.

Z testů je možné získat maximálně 100 bodů. Výsledná známka je stanovena dle předpisu:

Počet bodů Známka
100 - 90 A
89 - 80 B
79 - 70 C
69 - 60 D
59 - 50 E
méně než 50 F

Pokus o podvod (přenos informací mezi studenty) během testu vede k ohodnocení výsledku testu 0 b. (pro opisujícího studenta i studenta, který opisování umožnil).


Literatura:

  1. Stažení studentské verze Wolfram Mathematica a Matlab
  2. Stephen Wolfram: An elementary introduction to the Wolfram Language
  3. Duane Hanselman: Mastering in Matlab
  4. Začínáme s Mathematica-ou
  5. PPT ze cvičení 1 předmětu APP (SW Matlab)(info)
  6. PPT ze cvičení 2 předmětu APP (SW Matlab)(info)
  7. Tutoriál a další materiály k Mathematice
  8. L.Musil: Základní kurz Mathematica
  9. L.Musil: Kurz Mathematica - Patterny

Přílohy

02052019.zip Info on 02052019.zip 24070 bytes
06-Algoritmus_pro_metodu_uzlovych_napeti.zip Info on 06-Algoritmus_pro_metodu_uzlovych_napeti.zip 198832 bytes
201718_cv1.nb Info on 201718_cv1.nb 71403 bytes
201718_cv1_simulink.rar Info on 201718_cv1_simulink.rar 94720 bytes
201718_cv2.nb Info on 201718_cv2.nb 61661 bytes
201718_cv2_simulink.rar Info on 201718_cv2_simulink.rar 104409 bytes
201718_cv3.nb Info on 201718_cv3.nb 77142 bytes
400kVnebezpeci.ZIP Info on 400kVnebezpeci.ZIP 7988 bytes
400kVnebezpeci.zip Info on 400kVnebezpeci.zip 5152 bytes
CAO-Dioda.nb Info on CAO-Dioda.nb 143967 bytes
CAO-JednoduchePripady.nb Info on CAO-JednoduchePripady.nb 301430 bytes
CAO-OperacniZesilovac.nb Info on CAO-OperacniZesilovac.nb 86947 bytes
CAO-RC-EulerovaMetoda.nb Info on CAO-RC-EulerovaMetoda.nb 82336 bytes
CAO-RLC-NDSolve+HUS.nb Info on CAO-RLC-NDSolve+HUS.nb 108607 bytes
CAO-Rezonance.nb Info on CAO-Rezonance.nb 91865 bytes
CAO-RungeKutta.nb Info on CAO-RungeKutta.nb 61933 bytes
CAO-Vedeni.nb Info on CAO-Vedeni.nb 322094 bytes
CAO-VykonyHUS.nb Info on CAO-VykonyHUS.nb 13484 bytes
CVI16_15_7_5_19.slx Info on CVI16_15_7_5_19.slx 17532 bytes
CVI16_15_7_5_19_b.slx Info on CVI16_15_7_5_19_b.slx 19952 bytes
InterpolaceARegrese.nb Info on InterpolaceARegrese.nb 11690 bytes
MAAvykony.nb Info on MAAvykony.nb 39612 bytes
Oprava_11_00.nb Info on Oprava_11_00.nb 7848 bytes
RaC.zip Info on RaC.zip 4281 bytes
T1615A.nb Info on T1615A.nb 6867 bytes
T1615B.nb Info on T1615B.nb 7074 bytes
Test_PrStr_1100_A.nb Info on Test_PrStr_1100_A.nb 10473 bytes
Test_PrStr_1100_B.nb Info on Test_PrStr_1100_B.nb 9180 bytes
Test_oprava.nb Info on Test_oprava.nb 10489 bytes
Test_vzor_16_15.nb Info on Test_vzor_16_15.nb 17271 bytes
VYA1-3.nb Info on VYA1-3.nb 51240 bytes
VYA1-4.nb Info on VYA1-4.nb 52100 bytes
VYA2_4_03.nb Info on VYA2_4_03.nb 26117 bytes
VYA_18_3_2par.nb Info on VYA_18_3_2par.nb 9601 bytes
cv2017-1.nb Info on cv2017-1.nb 76558 bytes
cv2017-2.nb Info on cv2017-2.nb 69622 bytes
cv2017-3.nb Info on cv2017-3.nb 82161 bytes
cv2017-4.nb Info on cv2017-4.nb 98975 bytes
cv2017_3_1priklad.slx Info on cv2017_3_1priklad.slx 16902 bytes
cv2017_3_2priklad.slx Info on cv2017_3_2priklad.slx 17604 bytes
cv2017_4_1priklad.slx Info on cv2017_4_1priklad.slx 11775 bytes
cv2017_4_2priklad.slx Info on cv2017_4_2priklad.slx 15792 bytes
cv2017_4_3priklad.slx Info on cv2017_4_3priklad.slx 15484 bytes
cvic9_spojitost_fazor_cas_dynamic.nb Info on cvic9_spojitost_fazor_cas_dynamic.nb 38814 bytes
dat.csv Info on dat.csv 235 bytes
identifikace.nb Info on identifikace.nb 7731 bytes
integral2_David_kosut.nb Info on integral2_David_kosut.nb 28325 bytes
integral2c.nb Info on integral2c.nb 15709 bytes
laplace.nb Info on laplace.nb 7821 bytes
maa2018Pr1.nb Info on maa2018Pr1.nb 33935 bytes
nahr21052018.nb Info on nahr21052018.nb 6709 bytes
nasazovaniBloku2015.nb Info on nasazovaniBloku2015.nb 27562 bytes
obvVykony2.doc Info on obvVykony2.doc 2275840 bytes
optimalizace.nb Info on optimalizace.nb 4671 bytes
prednes2017.nb Info on prednes2017.nb 86377 bytes
scope_7.csv Info on scope_7.csv 631000 bytes
simulated1.nb Info on simulated1.nb 4921 bytes
stabilita.nb Info on stabilita.nb 8332 bytes
test 2.nb Info on test 2.nb 6775 bytes
test 2res.nb Info on test 2res.nb 17117 bytes
test Po16_15B.nb Info on test Po16_15B.nb 9148 bytes
test08042019-1.zip Info on test08042019-1.zip 3695 bytes
test08042019-1reseno.nb Info on test08042019-1reseno.nb 17147 bytes
test08042019-2.zip Info on test08042019-2.zip 3480 bytes
test08042019-2reseno.nb Info on test08042019-2reseno.nb 16686 bytes
test16042018-1.nb Info on test16042018-1.nb 7729 bytes
test16042018-2.nb Info on test16042018-2.nb 7296 bytes
test1JanKyncl.nb Info on test1JanKyncl.nb 16542 bytes
test1LiborStraka.nb Info on test1LiborStraka.nb 98564 bytes
test1MartinKnenicky.nb Info on test1MartinKnenicky.nb 18153 bytes
testMAA22052017BezRes.nb Info on testMAA22052017BezRes.nb 8890 bytes
testPo16_15A.nb Info on testPo16_15A.nb 8503 bytes
test_1100a.nb Info on test_1100a.nb 8282 bytes
test_1100b.nb Info on test_1100b.nb 8450 bytes
test_1_PetrPrazak.nb Info on test_1_PetrPrazak.nb 19262 bytes
test_cvic18_1.nb Info on test_cvic18_1.nb 17554 bytes
test_cvic18_1b.nb Info on test_cvic18_1b.nb 11754 bytes
test_opr.nb Info on test_opr.nb 8989 bytes
test_ukazka.nb Info on test_ukazka.nb 8127 bytes
vya05042018.zip Info on vya05042018.zip 109210 bytes
vya1-1.nb Info on vya1-1.nb 67865 bytes
vya1-2.nb Info on vya1-2.nb 58445 bytes
vya10052018.zip Info on vya10052018.zip 13707 bytes
vyaPrednes1.nb Info on vyaPrednes1.nb 140624 bytes
vyaPrednes2.nb Info on vyaPrednes2.nb 43314 bytes
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-23) byla změněna 13:13 28.03.2019 uživatelem vetoslav.