Člověk se musí smát dřív, než je šťastný, poněvadž jinak by mohl zemřít, aniž by se smál.
-- La BruyereHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to EN2, or EN2 version history

At line 1 changed 1 line.
[{ALLOW view Ucitele,Studenti,Trusted}]
[{ALLOW view All}]
At line 8 changed 1 line.
Elektroenergetika 2 (A1B15EN2)}]
Elektroenergetika 1 (B1B15EN1)}]
At line 10 changed 1 line.
[{Image src='/PRE/IMG0003.JPG' width='500' }]
[{Image src='/EN2/lighthouse.jpg' width='500' }]
At line 12 changed 4 lines.
||__Materiály z přednášek__||__Lectures in English__||__Materiály ze cvičení__
|[1. Parametry vedení|]| |Cvičení 1 - Parametry vedení
|[{nbsp}]|[{nbsp}]|[{nbsp}]
|[Otázky ke zkoušce|]|[Questions for exam|]|[{nbsp}]
||__Materiály z přednášek__||__Lectures in English__||__Materiály ze cvičení__||__Seminars in English__
|[1. Parametry vedení RLG |EN2_pr01_parametryRLG.pdf]|[1. Power line parameters RLG |EN2_pr01_parametryRLG_EN.pdf]|[1 - Parametry vedení - L |EN2cv01.pdf]|[1 - Power line parameters - L |EN2cv01en.pdf]
|[2. Parametry vedení C + kabely |EN2_pr02_parametryC.pdf]|[2. Power line parameters C + cabels |EN2_pr02_parametryC_EN.pdf]|[2 - Parametry vedení - C |EN2cv02.pdf]|[2 - Power line parameters - C |EN2cv02en.pdf]
|[3. Parametry prvků L, C a transformátorů |EN2_pr03_parametry.pdf]|[3. Parameters of L, C and transformers |EN2_pr03_parametry_EN.pdf]|3 - Parametry vedení a transformátorů [a |EN2cv03.zip] [b |EN2cv03b.pdf]|3 - Parameters of power lines and transformers [a |EN2cv03.zip] [b |EN2cv03ben.pdf]
|[4. Úbytky napětí v sítích nn a vn |EN2_pr04_ubytky.pdf]|[4. Voltage drops in LV and MV grids|EN2_pr04_ubytky_EN.pdf]|4 - Úbytky napětí [a |EN2cv04a.pdf] [b |EN2cv04b.pdf]|4 - Voltage drops [a |EN2cv04aen.pdf] [b |EN2cv04ben.pdf]
|[5. Vedení vvn |EN2_pr05_vedeniVVN.pdf]|[5. HV power lines |EN2_pr05_vedeniVVN_EN.pdf]|5 - Střídavá vedení [a |EN2cv05a.pdf] [b |EN2cv05b.pdf]|5 - AC power lines [a |EN2cv05aen.pdf] [b |EN2cv05ben.pdf]
|[6. Zkraty |EN2_pr06_zkraty.pdf]|[6. Short-circuits |EN2_pr06_zkraty_EN.pdf]|[6 - Zkraty |EN2cv06.pdf]|6 - Short-circuits [a |EN2cv06aen.pdf] [b |EN2cv06ben.pdf]
|[7. Zkraty - 2. část |EN2_pr07_zkraty2.pdf]|[7. Short-circuits - 2nd part |EN2_pr07_zkraty2_EN.pdf]|[7 - Nesymetrické zkraty |EN2cv07.pdf]|7 - Unbalanced short-circuits [a |EN2cv07aen.pdf] [b |EN2cv07ben.pdf]
|[8. Zemní spojení |EN2_pr08_zemnispojeni.pdf]|[8. Ground fault |EN2_pr08_zemnispojeni_EN.pdf]|[8 - Zemní spojení |EN2cv08.pdf]|[8 - Ground fault |EN2cv08en.pdf]
|[9. Stabilita |EN2_pr09_stabilita.pdf]|[9. Stability |EN2_pr09_stabilita_EN.pdf]|9 - Vlny na vedení [a |EN2cv09a.pdf] [b |EN2cv09b.pdf]|9 - Waves on power lines [a |EN2cv09aen.pdf] [b |EN2cv09ben.pdf]
|[10. Elektrické ochrany |][a |EN2_pr10a_ochrany.pdf] [b |EN2_pr10b_ochrany.pdf]|[10. Protection relays |EN2_pr10_ochrany_EN.pdf]|10 - Stabilita [a |EN2cv10a.pdf] [b |EN2cv10b.pdf]|10 - Stability [a |EN2cv10aen.pdf] [b |EN2cv10ben.pdf]
|[11. Elektrické stanice |EN2_pr11_rozvodny.pdf]|[11. Electrical stations |EN2_pr11_rozvodny_EN.pdf]|11 - Kompenzace jalového výkonu [a |EN2cv11a.pdf] [b |EN2cv11b.pdf]|11 - Reactive power compensation [a |EN2cv11aen.pdf] [b |EN2cv11ben.pdf]
|[12. Uzemňování |EN2_pr12_uzemneni.pdf][ b |uzemnovani_dodatek.pdf]|[12. Grounding |EN2_pr12_uzemneni_EN.pdf][ b |uzemnovani_dodatek_EN.pdf]|[12 - Přerušení jedné fáze|EN2cv12.pdf]|[12 - Single phase interruption|EN2cv12en.pdf]
|[13. Dimenzování |EN2_pr13_dimenzovani.pdf]|[13. Dimensioning |EN2_pr13_dimenzovani_EN.pdf]|[13 - Exurze v Energocentru |]|[{nbsp}]
|[{nbsp}]|[{nbsp}]|[{nbsp}]|[{nbsp}]
|[Otázky ke zkoušce |otazkyEN2-16.pdf]|[Questions for exam |otazkyEN2-13_EN.pdf]|[{nbsp}]|[{nbsp}]
At line 17 changed 1 line.
__Další výukové materiály__\\
__[Další výukové materiály|PREother]__\\
At line 31 added 3 lines.
__Další přednášky__\\
[Dimenzování |REE_pr10_dimenzovani_new.pdf]\\
[Uzemňování |REE_pr13_uzemnovani_new.pdf]\\
At line 20 changed 1 line.
\\
__Fotografie elektrických stanic__\\
[Elektrické stanice - fotogalerie ZČU|http://home.zcu.cz/~mertlova/els-foto.php]\\
At line 23 changed 1 line.
\\
[Letní semestr 2018/2019|EN2sempr]\\
\\
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-129) byla změněna 13:36 09.04.2019 uživatelem strakli1.