Pamatuji si určité věci, které se možná nikdy nestaly, ale které se tím, jak si je připomínám, stávají.
-- PinterHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to MainEn, or MainEn version history

At line 1 changed 9 lines.
%%(width: 95%; border: 1px solid #ffc9c9; background-color: #fff3f3; padding: 10px;)
%%(font-size:170%)
__Welcome to the pages of %%(color:red) PowerWiki%% server dedicated to Electrical power engineering__\\
%%
%%(font-size:120%)
__[Department of Electrical Power Engineering|http://k315.feld.cvut.cz]
[Faculty of Electrical Engineering|http://www.feld.cvut.cz], [CTU|http://www.cvut.cz]__.
%%
%%
[{ColorTitle bgcolor='#181463'
At line 3 added 3 lines.
PowerWiki}]
!!Welcome to the pages of the %%(color:red) PowerWiki%% server dedicated to Electrical power engineering\\
At line 12 changed 1 line.
__Main purpose of this server is to provide support to the students and employees of K13115 department as a knowledge portal.__
[Department of Electrical Power Engineering|http://k315.feld.cvut.cz] [Faculty of Electrical Engineering|http://www.feld.cvut.cz] [CTU|http://www.cvut.cz].
\\
[{Table style:'border-style: solid; border-color:#FFFFFF' dataStyle:'border-style: solid; border-color:#FFFFFF'
|%%() [{Image src='Pics/HP.jpg'}~][{nbsp count='1'}~] %% | [{nbsp count='5'}~] | %%()
\\
__Electric Energy Utilization__ : [Elektrotepelná technika|Teplo]\\
__Electric Energy Production__\\
__Electric Energy Transmission and Distribution __ : [Rozvod|Rozvod]\\
__Applications of High Voltages__ : [Napětí|Napeti]\\
__Control of Power Engineering Systems__ : [Energetické hospodářství|EnergetickeHospodarstvi]\\
__Mathematic solver__ [''MATHEMATICA''|Math]\\
__Mathematic solver__ [''MATLAB''|Matlab]
%% }]
__Main purpose of this server is to provide support to the students and employees of K315 department as a knowledge portal.__
At line 15 changed 1 line.
* [rozcestník vědecko-výzkumných projektů souvisejících s elektrotepelnou technikou|Projekty]
*[Akce, dokumenty, odkazy...|Jine]
*[Diskuzní fórum PowerWiki|forum]
* rozcestník vědecko-výzkumných projektů
At line 17 changed 1 line.
%%(background-color:#f5f5f5;)
%%(background-color:#f5f5f5;font-size:75%;)
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-30) byla změněna 11:09 25.09.2018 uživatelem rproch.