Je zapotřebí, aby otcové pochopili syny a poskytli jim prostředky, s nimiž mladí lidé budou s to realizovat sny svých otců.
-- SartreHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to MainEn, or MainEn version history

At line 12 changed 1 line.
|%%() [{Image src='Pics/HP.jpg'}~][{nbsp count='1'}~] %% | [{nbsp count='5'}~] | %%()
|%%() [{Image src='Pics/HP.jpg'}][{nbsp count='1'}] %% | [{nbsp count='5'}] | %%()
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-30) byla změněna 11:09 25.09.2018 uživatelem rproch.