Je zapotřebí, aby otcové pochopili syny a poskytli jim prostředky, s nimiž mladí lidé budou s to realizovat sny svých otců.
-- SartreHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to MainEn, or MainEn version history

At line 1 added 4 lines.
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit,upload Trusted}]
[{ALLOW delete jehner}]
At line 13 added 1 line.
\\
At line 12 changed 1 line.
|%%() [{Image src='Pics/HP.jpg'}~][{nbsp count='1'}~] %% | [{nbsp count='5'}~] | %%()
|%%() [{Image src='Pics/HP.jpg'}][{nbsp count='1'}] %% | [{nbsp count='5'}] | %%()
At line 38 changed 1 line.
%%(border: 1px solid #c6c9ff; background-color: #f0f0ff; padding: 10px; font-size:70%; float:right;)
%%(width:15%; border: 1px solid #c6c9ff; background-color: #f0f0ff; padding: 10px; font-size:70%;)
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-30) byla změněna 11:09 25.09.2018 uživatelem rproch.