Pamatuji si určité věci, které se možná nikdy nestaly, ale které se tím, jak si je připomínám, stávají.
-- PinterHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to MarekBalsky, or MarekBalsky version history

At line 3 changed 1 line.
!!Ing. Marek Bálský
!!Ing. Marek Bálský, Ph.D.
At line 5 removed 2 lines.
doktorand
At line 9 changed 3 lines.
út 9:00-16:00\\
čt 9:00-16:00\\
E-mail: [balskmar@fel|https://udb.feld.cvut.cz/udb.phtml?_cmd=show&odn=uid%3Dbalskmar%2Cou%3DPeople%2Co%3Dfeld.cvut.cz&_type=user]\\
Konzultace: [MS Teams chat|https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=balskmar@cvut.cz]\\
E-mail: [marek.balsky@fel|https://udb.feld.cvut.cz/udb.phtml?_cmd=show&odn=uid%3Dbalskmar%2Cou%3DPeople%2Co%3Dfeld.cvut.cz&_type=user]\\
At line 17 changed 2 lines.
!Publikace
Seznam publikací naleznete [zde|http://www.vvvs.cvut.cz/publ/publ.php?EJ=13000&katedra=13115&autor=B%E1lsk%FD&nazev=&sortby=r&rok%5B%5D=2014&rok%5B%5D=2013&rok%5B%5D=2012&rok%5B%5D=2011&rok%5B%5D=2010&rok%5B%5D=2009&rok%5B%5D=2008&rok%5B%5D=2007&rozk=WWW&druh%5B%5D=1&druh%5B%5D=2&druh%5B%5D=3&druh%5B%5D=4&druh%5B%5D=5&druh%5B%5D=6&druh%5B%5D=7&druh%5B%5D=8&druh%5B%5D=9&druh%5B%5D=10&druh%5B%5D=11&druh%5B%5D=12&druh%5B%5D=13&druh%5B%5D=14&druh%5B%5D=15&druh%5B%5D=16&druh%5B%5D=17&selswitch=all]
!Výuka předmětů
*[B1B15EN3 - Elektroenergetika 3|A1B15EN3]
*[B1M15ELS - Elektrické světlo|B1M15ELS]
*[A5M15ES1 - Elektrické světlo 1|A5M15ES1]
At line 21 changed 1 line.
*[Analýza fotometrických údajů svítidel (DP)|Dipl1.pdf]
*Návrh systému upevňování a automatického polohování svítidel na goniofotometru\\
*Vliv moderních zdrojů světla na kvalitu vnímání osvětlovaných prostor\\
*Další [zde|https://fel.cvut.cz/cz/education/semestralni-projekty.html]\\
At line 24 changed 1 line.
*[Jak psát vysokoškolské závěrečné práce|http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/doporuceni/]\\
*[Jak psát vysokoškolské závěrečné práce|http://knihovna.cvut.cz/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci]\\
At line 26 removed 2 lines.
*[Generátor citací|http://generator.citace.com]\\
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-22) byla změněna 16:46 19.01.2021 uživatelem balskm1.