Lepší je těžká práce než nečinnost. Pohyb je činnost.
-- KonfuciusHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to Math6, or Math6 version history

At line 17 changed 1 line.
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_4.gif]
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_4.gif]\\
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_5.gif]
At line 23 removed 1 line.
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_5.gif]\\
At line 25 changed 1 line.
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_7.gif]
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_7.gif]\\
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_8.gif]
At line 29 added 41 lines.
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_9.gif]\\
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_10.gif]
Úloha pro zvídavého čtenáře: Čím je tato soustava zvláštní? Má takto konstruovaná soustava vždy celočíselné řešení?
Zároveň jsme se naučili syntaxi jednoho způsobu zadávání matic.
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_11.gif]\\
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_12.gif]
Vidíme, že řešení je v symbolickém tvaru.
Příkaz __MainSolve[[...]__ slouží k sofistikovanějším operacím se soustavami lineárních rovnic /eliminace vybraných proměnných, transformace do jiných proměnných a podobně.
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_13.gif]\\
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_14.gif]
Čili ze soustavy rovnic chceme vyjádřit vztah mezi proměnnými x,y,a, proměnná z se ve výsledku nemá vyskytovat. Takto kladený požadavek není vždy splnitelný, v tom případě se stává příkaz __MainSolve[[..]__ funkcí typu boolean s hodnotou False.
Podívejme se dále na příkaz __DSolve__. Jsme již zkušenější a nepotřebujeme příklad. Umíme používat nápovědu...čili:
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_15.gif]\\
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_16.gif]
Tak to zkusíme, ne? Ale jak zapsat derivaci...jasně, derivace je anglicky derivative. Jestli tenhle přikaz v M. existuje, bude začínat velkým písmenem; to už víme.
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_17.gif]\\
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_18.gif]
Takže vidíme, že pro začátek vystačíme s čárkou. Což takhle elektrický obvod:
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_19.gif]\\
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_20.gif]
A vida! Máme obecné řešení. Kdybychom chtěli, aby i[[0]==i0 ...už umíme, aby M. pracovala s více objekty, jako s jedním: použijeme složené závorky!
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_21.gif]\\
[{nbsp count='5'}][Math6/index_gr_22.gif]
A vidíme, nebolelo to.
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-7) byla změněna 15:49 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.