Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
-- DeschampsHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to People, or People version history

At line 10 changed 1 line.
* [Doc. Ing. Jaroslav Doležal, CSc.|Dolezalj]
* [Ing. Martin Čerňan, Ph.D.|Cernan]
At line 12 changed 1 line.
* [Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc.|Habel]
* [Ing. Ghaeth Fandi, Ph.D.|GhaethFandi]
At line 15 changed 1 line.
* [Ing. Mgr. Vít Klein, Ph.D.|Klein]
* [Mgr. Ing. Vít KLEIN, Ph.D.|Klein]
At line 21 removed 2 lines.
* [doc. Ing. Radek Procházka, Ph.D.|Prochazka]
* [Ing. Radek Procházka, Ph.D. - rozvod|RaCa]
At line 24 removed 2 lines.
* [Ing. Jan Švec, Ph.D.|Svicko]
* [Prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc.|Tuma]
At line 30 removed 13 lines.
* [Ing. Martin Kněnický|knenimar]
* [Ing. Vladimír Křivka|krivka]
* [Ing. Petr Mareček|PetrMarecek]
* [Ing. Pavel Matyska|Matyska]
* [Ing. Jan Mikeš|Mikes]
* [Ing. Lubomír Musálek|musallub]
* [Ing. Zdeněk Novák|novak]
* [Ing. Libor Straka|StrakaLibor]
* [Ing. Alexander Yanushkevich|Sasa]
* [Ing. Jiří Doubek|Doubejir]
* [Ing. Jakub Ehrenberger|ehrenjak]
* [Ing. Ghaeth Fandi|GhaethFandi]
* [Ing. Martin Čerňan|Cernan]
At line 46 removed 1 line.
At line 30 added 5 lines.
* [Ing. Libor Straka|StrakaLibor]
* [Ing. Zdeněk Novák|novak]
* [Ing. Lubomír Musálek|musallub]
* [Ing. Martin Kněnický|knenimar]
* [Ing. Jan Švec, Ph.D.|Svicko]
At line 37 added 1 line.
* [Ing. Petr Mareček, Ph.D.|PetrMarecek]
At line 40 added 7 lines.
* [Ing. Jiří Doubek|Doubejir]
* [Ing. Jan Mikeš|Mikes]
* [Ing. Pavel Matyska|Matyska]
* [Ing. Alexander Yanushkevich, Ph.D.|Sasa]
* [Ing. Jakub Ehrenberger, Ph.D.|ehrenjak]
* [Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.|krivka]
* [Ing. Radek Procházka, Ph.D. - rozvod|RaCa]
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-85) byla změněna 08:38 14.02.2022 uživatelem rproch.