Je zapotřebí, aby otcové pochopili syny a poskytli jim prostředky, s nimiž mladí lidé budou s to realizovat sny svých otců.
-- SartreHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Page name VyrobaEn
Page last modified 01-III-2012 14:46:42 CET
Current page version 1
Page feed [RSS]
Page revision history Only one version
View page Přihlášení
Tato strana (revision-1) byla změněna 14:46 01.03.2012 uživatelem student.