Byla zprovozněna podpora pro české názvy příloh.

JKr