Nadpisy

Wiki umožňuje standardně tři úrovně nadpisů

!nadpis

nadpis

!!nadpis

nadpis

!!!nadpis

nadpis

Pro výrazné podbarvené nadpisy je k dispozici plugin ColorTitle, který se používá následujícím způsobem

[{ColorTitle

Toto je nadpis
}]
   Toto je nadpis

Barvu pozadí je možné změnit pomocí parametru bgcolor.

[{ColorTitle bgcolor='#808080'

Elektrotepelná zařízení
}]
   Elektrotepelná zařízení