Inovace Laboratoře vysokých napětí pro podporu praktické výuky

studentů silnoproudých oborů

Závěrečná zpráva grantu FRVŠ řešeného v roce 2006

Cíle řešení:

V roce 2006 byl na katedře elektroenergetiky elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze řešen grant FRVŠ jehož cílem bylo:

Pořízená zkušební a měřicí zařízení budou zařazena do praktické výuky studentů, kde umožní její rozšíření a zkvalitnění. Dále tato zařízení umožní širší zapojení doktorandů do řešení úkolů praxe, a to zejména v oblasti využití korónových výbojů v elektrostatických odlučovačích.

Postup řešení:

Výsledky a výstupy řešení včetně jejich prezentace:

Pořízená zařízení:

Elektrometr Keithley, typ 6517 DC dělič napětí MRT 500 a AC/DC vrcholový voltmetr MU 17
Stejnosměrný zdroj 200 kV, typ ZEOB 200-200 Řídicí skříň EVERT DS a vvn díl VDB 200-200

Přílohy

Delic.jpg Info on Delic.jpg 9876 bytes
Keithley.jpg Info on Keithley.jpg 14722 bytes
Rozvadec.jpg Info on Rozvadec.jpg 8676 bytes
Zdroj.jpg Info on Zdroj.jpg 17549 bytes