Technika Vysokých Napětí

Obsah přednášek

 1. Zkušební zdroje vysokých napětí
 2. Měření vysokých napětí a velkých proudů
 3. Impulsní měření; kvalita vysokonapěťového měření
 4. Elektrická pevnost izolantů
 5. Elektrické výboje v elektroenergetice
 6. Přepětí, vznik a druhy přepětí
 7. Ochrany proti přepětí
 8. Koordinace izolace
 9. Vysokonapěťová zařízení
 10. Přechodné jevy ve vinutí transformátoru
 11. Nekmitavé provedení transformátorů
 12. Elektrostatické odlučování
 13. Diagnostika vysokonapěťových izolačních systémů

Obsah cvičení

 1. Měření vysokých napětí
 2. Napěťově-časová charakteristika pevné izolace
 3. Určování parametrů rázových generátorů
 4. Měření impulsního přeskokového napětí
 5. Vliv bariér na elektrickou pevnost
 6. Vliv tvaru elektrod na přeskokové napětí
 7. Vlnové pochody na vedení
 8. Měření ferorezonance
 9. Měření na svodičích přepětí
 10. Zkoušky přepěťových ochran nn
 11. Rázové jevy v transformátoru
 12. Měření částečných výbojů
 13. Zápočet

Podklady k přednáškám a cvičením
Přílohy

tvn.jpg Info on tvn.jpg 16528 bytes