Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
-- DeschampsHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Uživatelská autorizace

PowerWiki přejímá autorizační koncept JSPWiki, který je založen na modelu pomocí bezpečnostních entit jako jsou uživatel, role a uživatelská skupina. Pomocí tohoto modelu si může každý wiki autor omezit, kdo (uživatelé, skupiny) smí provádět jaké aktivity (náhled, editace) nad jeho stránkou. Nejprve je potřeba popsat zmíněné entity.

Uživatelské role

Ve wiki pracujeme standardně se 4 rolemi. Při prvním připojení dostane automaticky každý roli Anonymous. Po úspěšném přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla se změní na roli Authenticated. V následující tabulce je znázorněno, jaké aktivity může standardně provádět která role.

Aktivita Role
Anonymous Asserted Authenticated Admin
zobrazit stránky x x x x
editovat stránky x x
vytvářet stránky x x
přejmenovávat stránky x
souborové přílohy ke stránkám x x
komentáře ke stránkám x (jen několik konkrétních stran) x x
mazat stránky a přílohy x x
vytvářet skupiny x
Tabulka 1

Uživatelské aktivity

V levém sloupci Tabulky 1 je seznam všech možných aktivit. V záložkách ve spodní části obrazovky jsou odkazy na tyto aktivity, viditelné pouze když jsou povolené. Pokud chcete editovat stránku, je potřeba se nejdříve přihlásit, a poté bude viditelná např. akce Editovat stránku. Práva na aktivitami nad stránkou pro ostatní autor zadává pomocí speciálního ACL (access control lists) tagu.

ACL tagy

ACL tagy se zapisují do horní části wiki stránky. Jejich syntaxe je

[{ALLOW akce kdo}]

Která nastavuje, "kdo" (seznamu) smí dělat "akci" s touto stranou.

  • "Akce" jsou "view", "edit", "upload", "comment" a "delete"
  • "Kdo" je seznam uživatelů nebo skupin

Př.

[{ALLOW view Jana,Michal,Martin}]

Stránka je viditelná pouze uživatelům Jana, Michal a Martin.

[{ALLOW view Jana,Michal,Martin,Ucitele}]
[{ALLOW edit Ucitele}]

Strana je viditelná třem uživatelům a všem co patří do skupiny učitelé. Učitelé smí tuto stránku i editovat.

Pro umožnění vkládání příloh uživateli Jana je nutné na stránce s ACL tagy přidat:

[{ALLOW upload Jana}]

Běžný případ stránek určitého předmětu na PowerWiki by tedy mohl vypadat například jako:

[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit,upload Ucitele}]
 POZOR: Nikdy nesmíme zapomenout přidat se do seznamu a současně si přidat i práva pro editace pro sebe (jako autora). Pokud to zapomeneme, pak musíme požádat někoho s právy Admin, který toto pravidlo do stránky přidá.

Implicitní povolení

V rámci zachování logiky akcí v ACL jsou některá práva nastavena automaticky (silnější práva povolí slabší).

  • právo "edit" implikuje "view" a "comment"
  • právo "upload" implikuje "view"
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-7) byla změněna 11:38 21.11.2008 uživatelem xkrumpha.