Namlátíš-li ženě, ona už sama bude vědět proč.
-- GregorHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Zvýraznění syntaxe kódu

Zvýrazňování syntaxe pomocí odlišných barev a stylů písma pro klíčová slova, identifikátory atd. může zásadně zlepšit čitelnost kódu. Tuto funkčnost v PowerWiki poskytuje plugin ColorCodePlugin.

Použití

Použití pluginu budeme demonstrovat na příkladu

[{ColorCodePlugin syntax='sql'
 
select count(*) from dual
}]
SELECT count(*) FROM dual

Plugin má povinný parametr syntax, který definuje, jak se bude zvýrazňovat kód uvedený v části body pluginu. Zatím podporované možnosti jsou math, java, c a sql.

V kódu nesmí být použito znaků, které určují začátek a konec wiki pluginu, tj. [{ a }]. Pokud se vyskytnou, vložte mezi [ a { resp. } a ] prázdnou mezeru.

Následují ukázky použití pro různé hodnoty parametru.

Wolfram Mathematica (syntax='math')

Clear[Recombination];
Recombination[ parents_ ] := Module[ {},
  If [Parents[parents]<2, Throw["Recombination::error"]];
  Module[ {},
    If[OddQ[Random[Integer, {1, 10} ]],
      GeneticOperators`NPointCrossover[ {parents[[1]], parents[[2]]}, 1],
      GeneticOperators`UniformCrossover[parents]]
      ]];

Jazyk Java (syntax='java')

package methods;

import java.util.Date;

public class Message1 {

   public static void main(String []args) {

      Date now = new Date();
      String message = now.toString();
      message += ":";
      message += "Hello";
      System.out.println(message);
   }
}

SQL (syntax='sql')

SELECT poz, count(co)
FROM pozdrav, vysloveni
WHERE pozdrav.cis (+) = vysloveni.co
GROUP BY poz

Jazyk C (syntax='c')

#include <stdio.h>

int main(int argc, *argv[])
   {
   printf("Hello, world!");
   return 0;
   }

Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-4) byla změněna 23:41 16.11.2007 uživatelem xkrumpha.