Člověk je si vždycky spíš více vědom svých individuálních útrap než své surovosti vůči těm druhým.
-- Josef ČapekHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Kalendář

Pro podporu kalendářových funkcí, jako jsou evidence a zobrazení různých událostí, slouží plugin CalendarPlugin. Jeho použití je velice jednoduché. Na stránce, kde chceme zobrazit měsíční kalendář umístíme následující tag.

[{INSERT com.hurlbert.jspwiki.plugin.CalendarPlugin listpagename='...' pastdays='...' futuredays='...'}]

Do parametrů pluginu doplníme vhodné hodnoty. Význam parametrů je uveden v následující tabulce.

parametr význam příklad
listpagename Název stránky, kde jsou umístěné kalendářové události. Možné hodnoty jsou jedna až n wiki stránek, oddělených čárkami. KalendarJmen,StatniSvatky,OstatniSvatky
pastdays Minimální počet dnů dozadu, které jsou viditelné v kalendáři. Tímto způsobem je možné zvětšit rozsah viditelného kalendáře. Standardně je vidět jeden měsíc. 0
futuredays Minimální počet dnů dopředu, které jsou viditelné v kalendáři. Tímto způsobem je možné zvětšit rozsah viditelného kalendáře. Standardně je vidět jeden měsíc. 0

Do stránky(stránek) událostí umístíme v podporovaném formátu jednotlivé události. Podporované formáty různých typů událostí jsou uvedené v seznamu. V textech zpráv je možné využít ke zvýraznění zobrazených událostí kompletní wiki markup.

  • Jednorázová událost určená rozsahem včetně času
formát: první hodnota udává začátek akce, druhá konec akce, text je samotné tělo popisu události
|ONETIME|YYYY.MM.DD HH:mm:ss|YYYY.MM.DD HH:mm:ss|text
příklad:
|ONETIME|2008.03.16 21:43:00|2008.03.16 21:48:00|servisní restart PowerWiki
  • Jednorázová událost určená rozsahem bez času
formát: první hodnota udává začátek akce, druhá konec akce, text je samotné tělo popisu události
|ONETIME|YYYY.MM.DD|YYYY.MM.DD|text
příklad:
|ONETIME|2008.09.02|2008.09.03|__Konference ELEN 2008__
  • Jednorázová událost určená jedním datem bez času
formát: datum udává konání akce, text je samotné tělo popisu události
|ONETIME|YYYY.MM.DD|text
příklad:
|ONETIME|2020.04.13|''Velikonoč­ní pondělí''
  • Událost určená jedním datem bez času s roční periodou
formát: datum udává první konání akce, text je samotné tělo popisu události. Akce se další rok opakuje.
|YEARLY|YYYY.MM.DD|text
příklad:
|YEARLY|2020.04.13|''Velikonoč­ní pondělí''

Autorizace přístupů kalendářů do událostí

Aby bylo možné ochránit ve stránkách soukromé události, které mají být viditelné jen z kalendáře z konkrétní wiki stránky, je nutné do každé stránky s událostmi umístit autorizační tag. Jeho syntaxe je jednoduchá.

|CALENDAR_PERMISSION|Calendar,Calendar2

Tento příklad povoluje použití událostí z této stránky kalendářům umístěných ve stránkách Calendar a Calendar2. Pokud chceme povolit přístup do událostí všem, pak vložíme tuto značku.

|CALENDAR_PERMISSION|*

V případě, že autorizační tag není přítomen, pak plugin CalendarPlugin vždy odmítne zobrazit všechny události.

Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-1) byla změněna 21:15 19.04.2008 uživatelem xkrumpha.